İşyeri Hekimin İlgili Birimlerle İşbirliği Görevleri

İşyeri hekiminin diğer birimlerle iş birliği, işyeri hekiminin görevleri: ilgili birimlerle işbirliği görevi, İşyeri hekiminin iş güvenliği uzmanı ile iş birliği, işyeri hekiminin iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile işbirliği, işyeri hekimi ve iş birliği

İşyeri hekiminin görevlerinden birisi de işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birimler, sorumlu kişilerle işbirliği içinde çalışmasıdır. (Diğer Görevleri: Rehberlik, Sağlık Gözetimi, Risk değerlendirmesiİşyeri Hekiminin Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt)

İş Güvenliği Uzmanı ile

Çalışma ortamının gözetimini yapar. Beraberce iş sağlığı ve güvenliği yönünden eksiklerin ve uygunsuzlukların tespit edilerek işverene bildirilmesini sağlar. İşyeri ortamında işçinin sağlığını tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemler konusunda iş güvenliği uzmanı ile işverene çözüm üretmek ve bu önerilerin takibini yapmak. İşyeri ortamında yapılması gereken ölçümleri iş güvenliği uzmanıyla beraber tespit edip, ölçüm sonuçlarını değerlendirir ve alınması gereken önlemler hakkında işvereni bilgilendirir.

Gerek duyulan yerlerde kullanılmak amacıyla iş güvenliği uzmanıyla beraber “iş sağlığı ve güvenliği talimatları” ve “çalışma izin prosedürleri” hazırlanmasına yardımcı olur.

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bir sonraki yılda gerçekleştirilecek faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile

İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun bir üyesidir. Bu kurulda işyerindeki İSG faaliyetleri ve tedbirleri konusunda tespit, görüş ve önerilerini sunar. İş sağlığı hususunda işverene rehberlik etmek üzere alınması gereken önlemler hakkında kurul üyelerine ve işverene bilgi verir. İş sağlığı faaliyetleri ve sağlık yönünden çalışması sakıncalı personel(ler) hakkında kurulu bilgilendirir. Çözüm önerisinde bulunur. Kurulda alınacak kararların sağlık açısından çalışanlar üzerinde etkileri hakkında görüş bildirir. Her türlü kurul kararlarına katılır. Kurul toplantı tutanağında hem fikir olmadığı maddelere şerh koyarak imzalayabilir.

Ayrıca:

  • İşyerinde verilecek eğitimler için organizasyonu yapan birimle işbirliği yaparak eğitim ve bilgilendirme toplantıların zamanında ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar.
  1. İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi,
  2. İş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar
  3. Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi için yapılan çalışmalarına katılır.
  • İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda “sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler” ile irtibat halinde olur.
  • Gerek işyerinin sunacağı gerek münferit olarak kendisi tarafından talebi halinde ulusal veya uluslararası iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılır.
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapar.

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi

Yayım Tarihi: 28.09.2017
Güncelleme Tarihi: 30.10.2019


Yorumlar

“İşyeri Hekimin İlgili Birimlerle İşbirliği Görevleri” için bir yanıt

  1. […] yıl hizmet verdiğiniz her lokasyon/işyeri için yıllık değerlendirme ve yıllık çalışma planlarını ayrı ayrı hazırlayarak işverene onaya sunmanız […]