İşe Giriş Muayeneleri Nasıl Yapılır?

işe giriş muayeneleri, işe giriş muayenesi, işe giriş raporu, işe girerken muayene, işe giriş raporları, işe girişte yapılan muayeneler, işe girerken muyanede yapılması gerekenler, işe giriş muayene formu, işe giriş muayene kağıdı

İşe Giriş Muayenesi

Çalışanın işe başlamadan önce yapacağı öngörülen işe uygunluğunu tespit etmek üzere işbaşı yapmadan önce yapılan muayeneye işe giriş muayenesi denir. İşyeri hekimi işe giriş mauyenesi yaptığı her çalışan için Ek-2 İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu doldurur.

İşe giriş muayeneleri sadece ve sadece çalışanın işe başlayacağı işyeri hekimi tarafından yapılabilir. Başka bir yerde veya işte yapılan işe giriş muayeneleri geçerli değildir.

İşe Giriş Muayenesi Yapmaya Yetkili Hekimler

Muayene için hekim tarafından tetkikler istenebilir. Bu tetkikler aynı iş bile olsa hekimden hekime değişiklik gösterebilir. Bunun nedeni hekimin öngördüğü ve risk analizi sonucu verdiği karardır. İşveren tarafından buna itiraz edilemez. Çalışanı 50’den az olan işyerlerinden az tehlike sınıfında olan işyerleri, işe giriş muayenesi ni Aile Hekimleri veya Toplum Sağlığı Merkezlerinden de alabilmektedir.

İşe Giriş Muayenesi için Yetkili Kimdir ?

İşe giriş muayeneleri o işyerine atanmış işyeri hekimi tarafından yapılabilir. Çalışanın iş yapacağı işyeri dışında görevli başka bir hekimin verdiği işe giriş raporları geçerli değildir.

İşyeri Hekimi işe giriş yeni girecekler ile periyodik mauyeneye tabi tuttuğu her çalışan için mevzuatta belirtilen örneğe uygun bir mauyene formu doldurarak sağlık dosyası hazırlar. Bu formun sonuç ve kanaat kısmını işverene yazılı olarak bildirmek gerekir. İşveren bu sonuç ve kanaate göre adayı işe alır veya almayabilir.

İşyeri Hekiminin herhangi bir çalışanı işe almamak gibi bir yetkisi yoktur.

İşyeri hekimi çalışanın sağlık durumunu tespit etmekle ve o sağlık durumu ile hangi şartlarda iş yapabileceğini işverene bildirmekle yükümlüdür.

İşyeri hekimi, adaya/çalışana sen bu işi yapamazsın diyemez!

İşyeri Hekiminin Takdiri

İstisna olarak, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri, çalışanlarının işe giriş muayenelerini aile hekimleri tarafından yapılmasını talep edebilirler. Ancak bunlar dışındaki diğer tüm işyerleri mutlaka işe giriş muayenesini kendi işyeri hekimlerine yaptırmakla mükelleftir.

İşe Giriş Muayeneleri Ne Zaman Yapılır?

Mevzuatımız gereği NACE kodu gereği “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” iş kolunda bulunan işyerleri çalışanlarını işe başlatmadan önce işe giriş muayenesine tabi tutturmalı ve işyeri hekiminin verdiği karara göre bir işte çalıştırmalıdır. İşyeri Hekimi ise net ifadelerle çalışanın hangi şartlarla iş başı yapacağını açıkca ifade etmekle yükümlüdür.

İşyeri Hekiminin Kararı

İşe giriş veya periyodik muayeneler neticesi, bir sağlık problemi tespit edildiğinde çalışanın çalışma şekli hakkında karar verici tek makam işyeri hekimidir. (İşyeri Hekiminin Görevleri) Hekim bu kararı vermek için çalışanı ilgili uzman hekime yönlendirebilir. Ya da kendi belirleyeceği şartlarla çalışmasına müsade edebilir. İşyeri Hekiminin Kararsız Kaldığı Durumlar

Önce Risk Değerlendirmesi !!!

Çalışanın işe girerken hangi işi yapacağı mutlaka bilinmelidir. İşveren veya İnsan Kaynakları, işe yeni alacağı çalışanı hangi işte çalışacağını işyeri hekimine bildirmeli, işyeri hekimi de çalışanı muayene ederek yaptırılacak işin risklerine göre değerlendirerek bildirilen işe uygun olup olmadığını veya hangi şartlarda o işi yapabileceğini işverene (yada insan kaynaklarına) bildirmelidir.

Dolayısıyla işyeri hekimi işyerinde yapılan işlere hakim olmalıdır. Risk değerlendirmeleri ve saha gözetimi yapıyor olmalı, işlerin incelikleri hakkında mümkün olduğunca bilgi sahibi olmalıdır.

İstenecek Tetkikler

Hangi işe hangi tetkiklerin istenmesi gerektiği ile ilgili bir şart veya mevzuatta bir madde yoktur. Mevzuat istenecek tetkikler konusuna açıklık getirmediği için, işe giriş ve periyodik muayene için Ek-2’de örnek olarak sunduğu “muayene formuna” göre bir form doldurması şartıyla işyeri hekimi insiyatifine bırakmıştır.

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.

İşeri Hekimi Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik; Madde 9 – İşyeri Hekiminin Görevleri; 2 (c) Sağlık Gözetimi

Genel kanaatim olarak işe girişlerde yapılması gereken tetkiklerin neler olduğu ve hangi şartlarla yapılması gerektiğini bu yazımda ele almıştım. Örnek olarak değerlendirebilirsiniz. Bu tetkiklerin ücretinin çalışana yansıtılmaması gerektiğini de bu yazımda bahsetmiştim.

Muayene Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

Muayene başlangıcında dikkatli bir anamnez ve detaylı bir sağlık geçmişinin yanında DAHA ÖNCE YAPTIĞI İŞLERin sorgulanması gerekir!!! Şu anda olmayan ancak daha önce çalıştığı yerden kaynaklanıp sonradan bulgu verecek bazı mesleki hastalıkların tespit edilebilmesi için beyan çok önemlidir. Bazı çalışanlar, önemsemedikleri veya mevcutta olup da işe girişini engelleyeceğini düşündükleri rahatsızlıkları gizleyebilirler. Bu onları bağla da bu beyanı kayıt altına almak önemlidir. Bunun için Ek-2 Muayene Formunda olan sorgulamalarınında içinde bulunduğu, işyeri hekimi olarak sormanız gerektiğine inandığınız işin yapılışını etkileyebilecek rahatsızlıkları tespit etmek üzere bir sağlık anketi hazırlayarak çalışanın sağlık beyanı olarak sağlık dosyasında ayrıca saklayabilirsiniz. (Örnek Sağlık Anketi)

Genel muayene yanı sıra çalışanların yapacağı işe özel muayenelere de dikkat etmek gerekir. Yüksekte çalışma, gece çalışma gibi özellikli işler önem arz eder. Ergonomik risk faktörleri için kas iskelet sistemi değerlendirmeleri, nörolojik değerlendirmeler ile görme durumunu ortaya koyan muayeneler hem meslek hastalıkları hem de iş kazaları için oldukça önemlidir.

Yapılan muayeneler muayene formuna olduğu gibi işlenmeli, bazı kusur veya rahatsızlıklar kesinlikle atlanmadan not alınmalıdır.

Sonuç ve Karar Kısmı

Sonuç kanaat kısmı işyeri hekimini bağlayan en son bölümdür ve herkes tarafından görünmesinde sakınca yoktur. Hatta bu kısım İK veya direk işverene kopyalanarak verilmesi uygun olur. İşveren burada yazılan kanaate göre yeni işe alacağı çalışan adayı hakkında karar verebilir.

Bu bölümde bizim bilmemiz gereken verdiğimiz kararların bizi bağlayacağıdır. Burada çalışanın hangi işi yapacağını bilerek doldurmanız uygun olur. Şartlarımızı açık ve net olarak bildirmemiz gerekir.


Yorumlar

“İşe Giriş Muayeneleri Nasıl Yapılır?” için 5 yanıt

  1. Visitor Rating: 5 Stars

  2. […] için nasıl sertifika alacağından bahsetmiştim. İşyeri hekimlerinin görevlerinden ve hatta işe giriş muayenelerinden de bahsetmiştim. Şimdi bu yazımda ise kısaca işyeri hekimi kimdir ve esasen ne iş yapar, daha […]

  3. […] 4. İşe Giriş Muayeneleri Nasıl Yapılır? – ergometri.com […]

  4. […] 8. İşe Giriş Muayeneleri Nasıl Yapılır? – ergometri.com […]

  5. […] İşe Giriş Raporunu, sadece işe başlayacağınız işyerinde görevli işyeri hekiminden alabilirsiniz. Bu hekimin dışında verilen raporlar mevzuaten geçersizdir. Aile hekimi işe giriş raporu veremez! […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir