İşe Giriş Muayene Tetkiklerinin Ücretini Kim Öder?

Yeni bir işe girerken firmanın çalışanına işe giriş muayenesi yaptırması gerekmektedir. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli iş kollarında bu muayene yaptırılmadan işe başlatılmamalıdır. Az tehlikeli işlerde ise çalışan muayenesi işe başladıktan sonra da yaptırılabilir. Ancak işini sağlam yapmak isteyen firmalar daha sonra sağlık problemi çıkabileceğini ön görerek işe giriş muayenesi yaptırmadan hiçbir çalışanı işe başlatmamalıdırlar. İşe giriş muayenesi işyeri SGK numarasına atanmış olan işyeri tarafından yapılmalıdır. İşyeri hekimi işe giriş muayenesi için işin riskine göre durum tespiti için bir takım tetkikler isteyebilir.

Çalışan işe başvururken bu tetkikleri yaptırmış olarak işyeri hekimini ziyaret eder. Muayenesi yapan ve tetkikleri inceleyen işyeri hekimi, çalışanın önerilen işi yapıp yapamayacağı veya hangi şartlarda yapabileceği ile ilgili kanaatini kayıt altına alarak EK-2 İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu‘nu doldurur. Neticeyi ayrı bir belge olan İşveren/İK Bilgilendirme Formu ile ilgili kişiye sadece “Sonuç ve Kanaat kısmını” yazarak bildirir. Denetlemelerde bu belge gösterilmek üzere çalışan dosyasına konulur.

Tetkik Ücretini İşveren Öder

6331 sayılı İSG Kanunu, işvereni; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü kılmıştır. (6331 ISG Kanunu, 4ncü Madde 1nci bend)  işverenin yükümlülükleri

Çalışan, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli iş kollarında işe giriş muayenesi yaptırılmadan işe başlatılamaz. (6331 sayılı İSG Kanunu Sağlık Gözetimi Madde 15 / 2)

İşveren ayrıca Sağlık Gözetimi (Madde 15) kapsamında çalışana işe giriş muayenesi yaptırmak, işe uygunluğunun işyeri hekimi tarafından uygun olup olmadığının da değerlendirilmesi gerekliliğine vurgu yapmıştır. Bu kapsamda muayene için yapılacak her türlü tetkik ve muayene işlemi harcamaları da işveren tarafından karşılanması gerekmektedir. 15nci Madde’nin 4ncü bendinde “Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.” şeklinde açıkca belirtilmiştir.

Bu noktada çalışanın işe giriş için yaptırdığı tetkiklerin hepsi işveren tarafından karşılanmak zorundadır.

Çekinceler

Çalışanın işe giriş muayenesi için yaptıracağı tetkikler için ödeme yapması, zaten maddi sıkıntısı yüzünden iş arayışında olan biri için sıkıntı yaratmaktadır.

Diğer taraftan işe girişi, sağlık açısından onaylanmamış birinin tetkiklerinin nasıl neticeleneceğini bilmeden ücretini ödemek de her olumsuz işe giriş muayenesi düşünüldüğünde firmalara ek yük olarak dönecektir.

İki taraflı olarak bakıldığında yaptırılacak tetkiklerin maliyeti işe girenler için işverence karşılanması mevzuaten uygunken, muayene neticesinde işe yerleştirilemeyecek olanlar için ödenmesi zorunluluğu yoktur.

Çözüm

Dolayısıyla, sağlıklı bir süreci sağlamak için;

  • İşyeri hekimi tarafından alım yapılacak işin risklerine karşı tetkikler belirlenerek standart haline getirilmeli,
  • Bu tetkikleri uygun şekilde belli bir standartta analiz edip, raporlayabilecek bir firma ile anlaşılmalı,
  • İşe giriş tetkikleri için işçi adayları bu merkeze yönlendirilerek ücreti karşılığı tetkiklerini yaptırdıktan sonra fatura kestirmeli.
  • İşe girişi yapılan çalışanlar, işe başladıklarında işverene başvurarak tetkikler için harcadıkları miktarı geri alabileceği bir düzen kurulabilir.

Dr. Fatih Hakan ÇAM
Ekleme: 06.04.2018
Güncelleme: 06.04.2018


Yorumlar

“İşe Giriş Muayene Tetkiklerinin Ücretini Kim Öder?” için bir yanıt

  1. Visitor Rating: 5 Stars