6331 Sayılı İSG Kanunu EK-12 İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumları İçin İhtar Tablosu

Sıra No.İhlalin Adıİhlalin Derecesiİhtar Puanı
 Eğitim kurumlarınca, kurumun girişinin bulunduğu kısma ilgili maddede belirtilen tabelanın asılmaması durumunda.Hafif10
 Eğitim programının eğitim kurumu içerisinde ilan edilmemesi durumunda.Hafif10
 (Değişik satır:RG-7/3/2016-29646) 28 inci maddesinin on  altıncı fıkrasındaki hususlar hariç olmak üzere eğitim kurumlarının görev ve sorumlulukları olarak belirtilen hususlara aykırılık durumunda her bir aykırılık başınaHafif10
 Eğitim kurumlarına ve katılımcılara ilişkin kayıtların eksik tutulması veya tutulmaması durumunda eğitim programı başına.Hafif10
 Genel Müdürlükçe belirlenen eğitim kriterlerine aykırılık durumunda ihlal başına.Orta20
 Tabela veya basılı evrakında yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlardan farklı isim ve unvan veya yabancı dildeki karşılıklarının kullanılması durumunda.Orta20
 Genel Müdürlükçe belirlenen eğitim kriterlerine uygun eğiticinin görevlendirilmemesi durumunda.Orta30
 Mekân ve donanım ile ilgili şartlara uygunluğun devamının sağlanmaması veya yerleşim planında Genel Müdürlük onayı alınmadan değişiklik yapılması durumunda uygunsuzluk başına.Ağır40
 Eğitici belgesi olmayanların derse girmesi durumunda eğitici başına.Ağır40
 Onaylanmamış programlarla eğitime başlanması durumunda program başına.Ağır40
 Onaylanmış eğitim programının herhangi bir unsurunda Bakanlığın onayı alınmadan değişiklik yapılması durumunda uygunsuzluk başına.Ağır40
 Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken eğiticilerin ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yeni eğitici istihdam edilmemesi veya görevlendirilmemesi durumunda atanmayan eğitici başına.Ağır40
 (Değişik satır:RG-7/3/2016-29646) Eğitimin olduğu saatlerde kurumun kapalı olması, denetime engel olunması, denetimde istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi hallerinden herhangi birinin olması durumundaAğır100


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir