Hamilelerin Çalışma Şekli COVID19 Pandemi Sürecinde

yazar:

kategori:

Hamileler COVID süresince çalışabilir mi? CHamileyim, çalışabilir miyim? COVID19 sürecinde hamileler kaçıncı haftaya kadar çalışabilir?

Hamilelerde COVID’in nasıl seyrettiği henüz daha tam ortaya konabilmiş değilken gebe çalışanların nasıl ve ne şekilde çalıştırılması gerektiği ile ilgili uygulamalar iş sağlığı alanında önemli sağlık gündemlerinden biri olmaya devam edecek. Bu yazımda hamilelerin çalışma süreçleri ile ilgili bilgileri, güncel verilerle derleyerek anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle okunmasını önerdiğim yazılarım:

Gebe Çalışanların Pandemi Sürecinde Yönetimi

Çalışanın gebe kaldığını beyan ettiği günden itibaren alınması gereken tedbirleri bu yazımızda bahsetmiştik. Bu tedbirleri gebelik sürecinde anne adayında ortaya çıkacak fizyolojik değişiklikler, bağışıklık sistemi, solunum sistemi, kardiyovasküler fonksiyon ve pıhtılaşma üzerinde etkileri göz önünde bulundurduğumuz için alıyoruz.

hamileler COVID

Bu etkilere hamilelik süreci esnasında bir de COVID bulaş riski eklenirse ne olur bunu henüz öngöremediğimiz için de gebe takiplerini daha özenli yapmamız gerektiği sonucu ortaya çıkıypr.

Şu an Bakanlıkça COVID etkilenmesine karşı hamileler için herhangi bir özel tedbir önerilmemiş olsa bile, aslında bu yükümlülük güncel mevzuatımızda işyerine bağlı olan işyeri hekimi tarafından risklerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması ve işverene bildirilmesi gerektiğini zorunlu kılıyor.

Normal şartlar altında Gebe Çalışanların Çalışma Şekli

Normalde gebeler 32nci haftaya kadar her hangi bir sorun olmadan çalıştırılabiliyor. 32nci haftada doktor tarafından 36ncı haftaya kadar çalışabileceklerini yazılı olarak ibraz eden çalışanlar ise doğumdan 8 hafta önce ayrılması gereken izinlerinin ilk 4 haftasını doğum sonrasında kullanabilmek için erteleyebiliyorlar.

  • 32 hf + 8 hf => Doğum (40ncı Hafta) + 8 hf iken
  • 36 hf + 4 hf => Doğum (40ncı hf) + 12 hf izin kullanıyorlar.

Sağlıklı bir hamilelik dönemi geçiren anne adayı böylece doğum öncesi kullanması gereken 4 haftalık “doğum izni“ni doğum sonrası yavrusuna daha fazla vakit ayırmak için kullanabiliyor.

COVID döneminde Gebe Çalışanların Çalışma Şekli

Özel sektörde yukarıda bahsettiğimiz süreçlerle ilgili henüz farklı bir uygulama talimatı gelmemiştir. (04.02.2021)

Ancak 29.05.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/8 Sayılı Covid-19 kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu genelge ile “Kamu”da 24 haftalık gebe çalışanlara idari izin verilmek suretiyle işten uzaklaştırılması sağlanmıştır.

Bu genelge, özel sektörü kapsamadığından nasıl bir yol izlenmesi gerektiği özel sektöre, dolayısıyla işyerlerine dolayısıyla her işyerinin kendi işverenine ve dolayısıyla eğer o işyerinde varsa işyeri hekiminin kararına bırakılmıştır.

Gebe çalışanın 24ncü haftadan sonra çalıştırıp çalıştırmama yükümlülüğü İŞVEREN’e aittir. İşveren uygun görürse çalıştırır. Dilerse kendisine bağlı işyeri hekiminden görüş/bilgi talep edebilir.

Bu görüş veya bilgi yazılı olarak talep edilebilir. İşveren verilen bu görüşe göre hareket edip etmemekte serbesttir. Bu serbestlik, kanun karşısında devlete karşı tek yükümlünün İŞVEREN olmasından gelmektedir. Gerek İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları olsun gerek muhasebe, idari konular, işe alım, temizlik/hijyen konuları olsun, tüm bu hususlarda olduğu gibi kendi çalışanının her ne sebele olsun çalıştırıp çalıştırılmayacağına işverenin kendisi veya yazılı olarak atadığı vekili karar verir.

Bu noktada İşyeri Hekimine gebe çalışanın kaçıncı haftadan itibaren işten uzaklaştırılması gerektiği sorulduğunda;

COVID gibi süreci belirsiz giden bir pandemi döneminde daha hala henüz bazı soruların ucu açık, hamilelik durumları, 70 yaş üstü ve kronik hastalıklara ne tür zarar verebileceği tam olarak ortaya konamamışken,

En büyük işveren olarak Devlet‘i esas almanın akla ve mantığa daha uygun olduğu,

COVID’in hamilelerde veya taşıdıkları çocuklarda kalıcı bir zarar verdiğinin çok sonraları tespit edilmesi ihtimali neticesinde geriye dönük (ki her işyeri çalışanlarının geriye dönük en az 15 yıl sağlık kayıtlarından sorumludur) itham altında kalmamak için

24ncü haftadan itibaren işten uzaklaştırılmasının uygun olacağı kanaatimizi, “yazılı” olarak işverene bildirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Bu bizim, işyeri hekimi olarak takdirimizdir! Son karar verici her zaman, aynı zamanda Devlete karşı da ilk muhattap ve yükümlü olan İşverendir. O ister hekimin görüşüne göre hareket eder ister takdir yetkisini kullanarak çalıştırabilir. Şu haliyle kanuni olarak herhangi bir engeli yoktur.

Hamileler COVID döneminde çalıştırırken özen göstermek gerekir.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir