İş Sağlığı ve Güvenliğinde Endüstri 4.0 ve Önemi

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Endüstri 4.0 ve önemini anlayabilmemiz için Endüstri 4.0 ne, onu bilmek gerekiyor. İki komponenti var:

  1. Üretim süreçlerinin veriye dayalı bilimsel metodlar ile yürütülmesi
  2. Akıllı üretim yapıları ile ortaya çıkan satılacak ürün.

Bildiğimiz gibi isg hizmet sektörüdür. Endüstri 4.0 mantığına göre bu hizmeti bilimsel verilere göre yapmamız gerekir. Hizmeti gerçekleştirir iken de akıllı üretim yapıları kullanmamız gerekir. Bu iki faktörü tek tek ele alalım:

1– Üretim süreçlerinin bilimsel metodlar ile yürütülmesi.

Ürettiğimiz hizmeti öncelikle sınıflandırmamız gerekir. Bu sınıflandırmada isg de ortaya çıkan sonuçları öncelikle uluslararası kodlar ile tanımlamamız gerekir. Uluslararası IC tanı kodları iş sağlığı ve güvenliğinde etkilediği vucud bölümü, kaynak, maruziyet, olay ,doğasına göre sınıflandırılmıştır. Bunlar üzerinden tanımlar yaparak uluslararası kullanılan IC kodlarını kullanmalıyız. İş sağlığı ve güvenliği yönetimide uluslararası kriterlere göre düzenlenmiştir.

Bir şirkette işe başlandığında ilk sorulması gereken şirketin isg politikasıdır.

Bu politikayı bilmeden o şirkette isg hizmetini oturtmak mümkün değildir. Var ise geliştirmeden yok ise kurmadan isg yönetimi olmaz. Modern isg de insan hatası yoktur. Yönetim hatası vardır. Üretim süreçlerinin bilimsel metodlar ile yürütmek gerektiğinden iş güvenlik ve işyeri hekimlik bilimini bilmek gerekir. Uluslararası kaynaklardan Türkçe yayınları süratle derleyerek herkesin ulaşabileceği uluslarlararası iş güvenlik ve işyeri hekimliği bilimini hayata geçirmeliyiz. İsg de insan kaynağını 4 yıllık iş güvenlik uzmanlığı lisans eğitimine döndürür iken, iş yeri hekimliğide uzmanlık eğitimi olduğu için bu düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekir. Yurt dışında olduğu gibi isg de her endüstri dalına göre branşlaşmak gerekir. Yardımcı isg personelide gerek eğitim gereksede iş alanı olarak bir takım düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Yetiştirmemize rağmen istihdam sağlayamadığımız iş güvenlik teknikerinin sahada olmaması büyük kayıptır. Diğer yardımcı sağlık personelinde att ve paramedik sayısının süratle artırılması gereği vardır.İsg üzerine yapılacak kongreler, eğitimler, sektör içi benchmarking dediğimiz kıyaslamalar, yönetmeliklerin genişletilmesi, denetim standartlarının ve uygulamalarının bilimsel metodlara uygun yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

code projected over woman
endüstri 4.0Photo by ThisIsEngineering on Pexels.com

2– Akıllı üretim yapıları ile ortaya çıkacak satılacak ürünü yaratmak.

Üretim için en önemli girdi isg hizmet sektöründe veri tabanıdır. İsg de her türlü verinin isg konusunda yazılmış, bilim ve bilimsel kriterler ile genişletilmiş bilgisayar yazılım programlarına ihtiyaç vardır. Veri yoksa isg hizmeti veremeyiz. İsg bu veriler üzerine kurulur, geliştirilir, sürdürülebilir. Sahada kullanacağımız digital isg sektör ürünlerini süratle sahaya sürmeli, kullanmalı, geliştirmeliyiz . Özel program yüklenmiş kameralardan, innovatif son teknoloji ürünü KKD lere kadar bilgi sahibi olmalı, bunları üretmeli, modern endüstriyel havalandırma sistemlerinden, dijital revir uygulamalarına kadar dijital sektörünün tüm nimetlerinden yararlanmamız gerekiyor. Ortam ölçümlerinin en son teknolojik el dedektörleri ile yapılmasından tutun , son yayınlanan literatürlerin Türkçe çevirilerinin olduğu tüm eğitim ,öğretim araçlarını devreye sokmamız gerekiyor.

Endüstri 4.0 a ayak uyduramayan şirketlerin ürün satması mümkün değil deniyor. Biz 1.0 hizmet veremediğimiz için isg hizmetimiz kanun gücü ile şimdilik ayakta duruyor. Yurt dışına isg hizmeti satmamız bu hali ile imkansız gibi. Ülkemizdede yavaş yavaş Endüstri 4.0 a geçmeye başlaması nedeni ile uyum sağlamak için isg hizmetininde bu yönde kendini geliştirmesi gerekiyor. Yabancı bir ürün almaya geldiğinde önce o şirketteki isg hizmetine bakar. İsg mizi Endüstri 4.0 a getiremezsek yararımızı bırakın endüstriye zararımız olur.

Dr. Uçar ÇALLI – İşyeri Hekimi

Endüstri 4.0 ve İSG konulu toplantımızın içeriğine bu sayfadan ulaşabilirsiniz:

https://ergometri.com/isg-profesyonellerinin-ozluk-ve-sahadaki-sorunlari-2

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir