COVID19 Alınacak Önlemler – Acil Eylem Planı

yazar:

kategori:

Öncelikle belirtmek gerekir ki alınabilecek tedbirlerle ilgili birçok konu başlığı ve ayrıntı olmakla beraber; aslında birkaç başlık altında toplanabilir. Bunlar;

 • Sosyal mesafenin korunması
 • Çalışanların yüzeylere(özellikle ortak kullanılan alanlarda) temasının azaltılması
 • Ortak kullanılan malzemelerin mümkün olduğunca azaltılması ve kullanılmak zorundaysa ek tedbirler alınması
 • Kişisel hijyenin sağlanması
 • Ortam hijyeninin sağlanması
 • Uygun Kişisel Koruyucu Donanım kullanımı
 • Çalışanların bu süreçteki gerekli bilgi ve farkındalığa sahip olmasının sağlanması
 • Hastalık riski fazla olan(seyahat, hasta ile temas vb.) ve hastalık belirtisi gösteren personellerin tespit edilmesi ve gerektiğinde izole edilmesi
 • Risk gruplarının korunması

Çalışanlarla da görüş alışverişinde bulunarak ve destekleri alınarak; aşağıda sıralanmış olan tedbirler genişletilebilir ve verimliliği arttırılabilir.

covid19

SERVİS ARAÇLARININ KULLANIMI

a) Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla yapılmalı; hijyen çalışması, çalışanlar servisleri kullanmadan önce, araçların temizliği yapılmış olacak şekilde planlanmalıdır.

b) Servis kullanan çalışanların, araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Bu konuda çalışanlar sözlü ve yazılı olarak (servislere uyarı yazısı yapıştırılması vb.) uyarılmalıdır.

c) Servis araçlarının taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalıdır. Servis kapasitesinin en fazla yarısı kadar kişi olacak şekilde planlama yapılmalı ve mümkün olduğunca herkes her gün aynı koltuğa oturmalıdır. (Temas riskini azaltmak, olası bir vakada daha az temaslı/yakın temaslı olmasını sağlamak ve temaslıları daha kolay belirleyebilmek için)

d) Araç girişlerine el dezenfektanları konulmalı, çalışanlar servise binerken ellerini dezenfekte etmeleri konusunda teşvik edilmelidir.

e) Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcular maske takmalıdır.

SEYAHATLER

a) Zaruri olmadıkça seyahatler iptal edilmeli ya da seyahatlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca işletmeye mümkün olduğunca ziyaretçi girişi yapılmamalı, işletmeye gelecek olan ziyaretçi ya da hizmet alınan personelin de işletmeye girerken ateşleri ölçülmeli; ateşi (37,8°C ve üstü) olan personeller işletmeye alınmamalı ve bir maske takarak sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiye edilmelidir.

b) Yurtdışından dönen kişiler işe gitmekten kaçınmalı, Sağlık Bakanlığının 14 gün Kuralına uymaları konusunda uyarılmalı ve buna göre iş planları yapılmalı;  gerektiğinde bilgi almak için ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattına ve İşyeri Sağlık Personeline yönlendirilmelidir.

c) Yurtiçi seyahatten dönen çalışanlar sağlık kontrolünden geçirilmeden işbaşı yapmamalı ve çalışma sırasında sağlık durumları gözlemlenmelidir.

 (Herhangi bir hasta teması olup olmadığı işyerine gelmeden önce ayrıca sorulmalı, İşe girişte ve çalışma sırasında – EN AZ 2 SAATTE 1 OLACAK ŞEKİLDE  – ateşleri ölçülmeli, herhangi bir şikayetlerinin olup olmadığı sorulmalı ve herhangi bir şikayeti olursa mutlaka bilgi vermeleri konusunda uyarılmalıdır.)

İŞYERİNE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR

a) Kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemeler yapılmalı, işletme girişi, işletme içindeki bölümlerin girişleri, tuvaletler ve yemekhane başta olmak üzere yeterli sayıda ve ulaşılabilir olmasına dikkat edilmeli ve gün içinde kontrol edilmelidir. Çalışanlar işletmeye ve diğer bölümlere girişlerinde, çıkışlarında ve işletme içerisinde bulundukları süreçte ellerini sık sık dezenfekte etmeleri yönünde uyarılmalı ve teşvik edilmelidir.

b) Temas yolu ile geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaş riskine karşı temassız sistemler kullanılmalı veya geçici süre ile bu sistemler kullanılmamalıdır.

c) Özellikle işletme girişi, işletme çıkışı, yemekhane, dinlenme alanları, servis bekleme alanları gibi, bekleme ve yığılma nedeniyle sosyal mesafenin (1-2 metre) korunamama ihtimalinin yüksek olduğu yerler başta olmak üzere; sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak yığılma ve kalabalıklaşma önlenmelidir.

d) Çalışanların işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşleri ölçülmelidir. Ateş ölçümü yapan personel maske, tam koruyucu gözlük/yüz siperliği ve eldiven (eldivenin işlem bittikten sonra atılması şartıyla) kullanmalıdır.

e) Ateş (37,8°C ve üstü) , öksürük, nefes darlığı, titreme, halsizlik, boğaz ağrısı, baş ağrısı, vücut ağrıları gibi solunum yolu hastalığı belirtileri ile ishal, mide bulantısı / kusma Covid-19 ‘da, en sık görülen şikayetlerdir. Bununla birlikte nadiren de olsa hastalık başka şikayetlerle de kendini gösterebilmektedir. Dolayısıyla her türlü şikayet dikkate alınmalı ve şikayeti olan çalışanlar bulunması halinde işyeri sağlık personeline, bulunmaması durumunda bir sağlık kuruluşuna maske takarak yönlendirilmelidir (Bkz. İŞYERİNDEN SAĞLIK KURULUŞUNA COVİD-19 ŞÜPHESİYLE PERSONEL TRANSFERİ).

ÇALIŞMA ORTAMI

a.1) Sosyal mesafe (1-2 metre) kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve şekilleri yeniden gözden geçirilmeli, mümkün olduğu durumlarda bu kurala uygun iş organizasyonu yapılmalıdır. İşletmeye gelen her türlü malzeme ve hammadde mümkün olduğunca ayrı bir alanda bekletilmeli ve bu materyallerin taşınması için mümkün olduğunca mekanik ekipmanlar kullanılmalıdır. Sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı çalışmalarda personel; maske (bütün personeller kullanmalıdır) ile birlikte, yüz siperliği/tam koruyucu gözlük kullanmalı ve bu personellerin sağlık durumları, çalışma öncesi ve sonrasında daha yakından izlenmelidir. Çok yakın çalışılmasının zorunlu olduğu durumlarda, ek tedbirler düşünülmelidir(Uygun malzemelerle personeller arasına geçici bariyer oluşturmak,N95 maske gibi koruyucu özelliği yüksek maske kullanımı vb.)

a.2) Ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimleri asgari düzeyde olacak şekilde planlama yapılmalı; yemek ve dinlenme molaları için belirlenen zaman gerektiğinde uzatılarak, personellerin az kişiden oluşan gruplar halinde molalara çıkmaları sağlanmalıdır.

a.3) Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama yapılmalı(Vardiyalı çalışma, vardiyaların arttırılması, dönüşümlü çalışma vb.)mümkün olması halinde uzaktan çalışma gibi yöntemler tercih edilmelidir

a.4) Çalışma ortamı uygun ve yeterli düzeyde, pencereler açılarak havalandırılmalıdır. İşletmedeki tüm kapılar (özellikle bölüm ve odaların kapıları) mümkün olduğunca açık tutulmalıdır. (Teması azaltmak ve havalandırmayı arttırmak için) Merkezi havalandırma sistemi kullanılıyorsa, havalandırma temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

     *****                                  

b.1) Ortak kullanılan her türlü malzeme ve ekipman mümkün olduğunca kişiye özel olmalıdır. Kişiye özel olması mümkün olmayan her türlü malzeme, alet, ekipman ve çalışma ortamı, sıklıkla(günde en az 2 defa ve görünür şekilde kirlendiğinde) dezenfekte edilmeli ve çalışanlar da bu malzeme ve ekipmanları kullanmadan önce ve sonra ellerini dezenfekte etmeleri yönünde uyarılmalı ve teşvik edilmelidir. Tuvalet gibi ıslak alanlar daha sık temizlenmelidir. (Hijyen çalışmasının nasıl yapılacağı ve hangi yüzeyde hangi hijyen malzemesinin kullanılacağı ve diğer konular konusunda bkz. SB – 1.PDF MADDE 10-13)

 • Kişiye özel olması mümkün olmayan demirbaş malzemelerin (fotokopi makinesi, çay makinesi vb.) yanında ayrıca el dezenfektanları bulundurulmalı, çalışanlar bu aletlere dokunmadan önce ellerini dezenfekte etmeleri yönünde teşvik edilmeli ve mümkünse bu aletlerin yanına veya üzerine bir uyarı yazısı yapıştırılarak bu alışkanlık pekiştirilmelidir.

b.2) İşin yürütümüne engel olmayacak ve bulaşma riskini azaltacak şekilde uygun kişisel koruyucu donanımlar seçilip kullanılmalıdır. Tüm personel maske kullanmalıdır. Ayrıca sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı durumlar ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle haklarında sokağa çıkma tedbiri uygulanmamasına rağmen risk grubunda olan çalışanlar  (Başta 60 yaş üstü olmak üzere ileri yaşlı çalışanlar ile gebe ya da başka (İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen gruplara girmeyen) kronik hastalıkları olan çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların tam yüz siperliği/tam koruyucu gözlük kullanması önerilmektedir. Risk grubundaki çalışanlar korunmalı (Çalışma gün/saat sayısının azaltılması vb.) ve sağlık durumları daha yakından takip edilmelidir. (Bkz. İB – 1.PDF ve COVİD-19 VE KRONİK HASTALIKLAR)

b.3) Covid-19’dan korunma amaçlı kullanılan her türlü Kişisel Koruyucu Donanım uygun ve doğru şekilde kullanılmalıdır. (Bkz. COVİD-19 VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI) Bu amaçla kullanılan her türlü tek kullanımlık malzeme (maske, eldiven, mendil vb.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesine uygun olarak atılmalı, biriktirilmeli ve teslim edilmelidir. (Bkz. ÇvŞB – 1.PDF)

b.4) Asansörler mümkün olduğunca kullanılmamalı, mümkünse tek kişi binilmeli; zorunlu hallerde içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısı ile sınırlandırılmalıdır. Sık temas edilen yüzeyler sıklıkla dezenfekte edilmelidir.

b.5) Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlardan kaçınılmalı, ellerle yüz bölgesine temas edilmemeli ve bu konuda işletmedeki farkındalık arttırılmalıdır.

     ******

c.1) Çalışma ortamında yeterli sayıda elle temas edilmesine gerek duyulmayan çöp kutuları yerleştirilmelidir

c.2) İşletmenin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir.

c.3) Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesi bulundurulmalıdır. Mümkünse musluk ve sabunluk gibi aletler sensörlü olmalıdır. Bu mümkün değilse kağıt havlunun kutuların içine koyulması (alttan çekmeli) tercih edilerek, kişilerin havlunun sadece kendi kullanacakları kısmına teması sağlanmalıdır. Bu alanların kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına dikkat edilmesi yönünde bilgilendirme yazıları, afişleri asılmalı ve buralar sıklıkla dezenfekte edilmelidir. (Bkz. SB – 1.PDF MADDE 10-13)

c.4) Çalışanlar herhangi bir rahatsızlık hissettiklerinde bilgi vermeleri konusunda uyarılmalı ve herhangi bir şikayeti olan çalışanlar işyeri sağlık personelinin işyerinde bulunması halinde yapılacak kontrolden sonra işe yönlendirilmeli, bulunmaması halinde doğrudan sağlık kuruluşlarına bir maske takarak yönlendirilmelidir. (Bkz.COVİD-19 ŞÜPHESIYLE İŞYERİNDEN SAĞLIK KURULUŞUNA PERSONEL TRANSFERİ)

c.5) Serviste, Ofiste, Yemekhanede, Dinlenme Alanlarında; çalışanlar mümkünse her gün aynı masa/koltuk/sandalyeyi kullanmalı, mümkünse uygun şekilde numaralandırarak ya da isimleri yazılarak buna göre düzenleme yapılmalıdır. (Olası bir vakada temas riskini azaltmak, daha az temaslı/yakın temaslı olmasını sağlamak ve temaslıları daha kolay belirleyebilmek için)

     *******    

d.1) İş elbiseleri ile harici elbiselerin temasını önlemek amaçlı, ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. (Her çalışan için 2 dolap temin edilmesi ya da hijyen koşullarına uygun şekilde, uygun bir yöntem/malzeme kullanarak dolap içinde, 2 ayrı bölüm oluşturmak vb )

d.2) Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu personel kişisel hijyenlerine ve uygun KKD kullanımına (Maske, Tam koruyucu gözlük, eldiven-eldivenin işlem bittikten hemen sonra atılması şartıyla-) özen göstermelidir. Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makineleri mümkün olduğunca kullanılmamalı, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmelidir

d.3) Covid19 şüphesi var ise bu kişi ile temas eden işyeri çalışanları belirlenmeli, çalışan ile temas etmiş kişilerin iletişim bilgileri kayıt altına alınmalı, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün yönlendirmesine göre hareket edilmelidir. Bu nedenle çalışanların güncel ev adresleri ve mümkünse ulaşılabilecek 2. bir telefon numaraları da kayıt altına alınmalıdır. Çalışanlar kendilerine test yapıldığında ve test sonuçlarını öğrendiklerinde (test sonuçları negatif olsa dahi) işletmeye bilgi vermeli, işyeri hekimi ile bu durum paylaşılmalı ve onay almadan işe gelmemelidir.

d.4) Çalışanlar temas etmiş oldukları herhangi bir kişiye Covid-19 şüphesiyle test yapıldığını ya da hastalık teşhisi konduğunu öğrendiğinde bunu işletmeyle paylaşmalı ve işyeri hekimiyle durum değerlendirmesi yapılmalıdır.

 TOPLANTI VE EĞİTİMLER

a) Toplantı ve eğitimler salgın bitene kadar mümkün olduğunca ertelenmelidir.

b) Yasal yükümlülükler nedeniyle ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve eğitimler uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle icra edilmeli; uzaktan eğitim gibi yöntemlerin uygulanamayacağı eğitimler ise sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak en az kişi ile icra edilmelidir.

c) Çalışanlara koronavirüsün yayılımının engellenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetleri elektronik ortamdan mesajlar, medya paylaşımı ya da uzaktan eğitim araçları ile yürütülmelidir.

d) Yapılan toplantılarda(Dijital ortamda icra edilmesi mümkün olmayan) sosyal mesafe, hijyen, havalandırma gibi genel tedbirlerin yanında; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tavsiyelerine (Bkz. AÇvSHB – 3.PDF MADDE 7.B) titizlikle uyulmalıdır. (özellikle dışardan katılımcı varsa)

e) İl Hıfzısıhha / Pandemi Kurulu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların yayınları takip edilmeli, işyerinde yapılması gerekenlerle ilgili aksiyon alınmalı; çalışanlara iletilmesi gerekenler ve eğitici içerikler afiş, medya paylaşımı, mesaj gibi yöntemlerle çalışanlarla paylaşılmalıdır.

f) İşyerinde alınan ve alınacak tedbirler ile ilgili çalışanlar bilgilendirilmeli; alınabilecek tedbirler ve gördükleri eksikler konusunda düşünce ve önerileri değerlendirilerek gerekli konularda aksiyon alınmalıdır.

YEMEKHANE VE DİNLENME ALANLARI

a) Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe (1-2 metre) ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak sıra ve masa düzeni uygun şekilde ayarlanmalı. Her masada mümkünse 1 değilse en fazla 2 kişi (çapraz oturacak şekilde) ayarlama yapılmalı, aynı anda yemek yiyen kişi sayısı da buna göre ayarlanmalıdır. Mümkünse herkes her gün aynı sandalye ve masada yemek yemelidir (Olası bir vaka durumunda temas riskini azaltmak, daha az temaslı/yakın temaslı olmasını sağlamak ve temaslıları daha kolay belirleyebilmek için).

 • Çalışanlar yemek sırasında mümkün olduğunca konuşmaktan kaçınmalı ve yemekhanede bu konuda uyarı yazıları asılarak farkındalık arttırılmalıdır. (Konuşurken ağzımızdan çıkan, çıplak gözle görülemeyen damlacıkların oluşturduğu bulaş riskini azaltmak için)

b) Mümkünse, yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılmalı, her türlü yemek malzemesi ve ürünü kişiye özel, tek kullanımlık olmalıdır (kağıt bardak, tabldot, çatal, kaşık, bıçak, kürdan, paket tuz/baharat/şeker/ekmek, pet şişe/bardak su, peçete vb). Bunun sağlanamadığı durumlarda, hijyen ve temasla ilgili her türlü tedbir alınmalıdır (çatal, kaşık, bıçak gibi mutfak malzemelerinin paketli bir şekilde masada hazır olması gibi).

c) Yemekler ve tüm mutfak malzemeleri kapalı bir bölümde(dışarıdan herhangi bir etkiye, damlacığın temasına izin vermeyecek şekilde bulundurulmalı, salata bar kaldırılmalı, yemek standının arkasına yemekhane/temizlik personeli dışında kimse geçmemeli ve yemek dağıtımı için kullanılan malzemelere görevli personel dışında kimse dokunmamalıdır.

d) Yemekhane ve dinlenme alanları sık aralıklarla dezenfekte edilmelidir.

e) Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalıdır. Özellikle yemek dağıtımı sırasında maske, bone, eldiven kullanmalıdır (öncesinde ellerini yıkamak şartıyla)

DR. YUNUS ABDULKADİR KALAÇA
İŞYERİ HEKİMİ – BAŞARI OSGB


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir