COVID19 Hastalarının İş Sağlığı Açısından İşe Dönüş Süreci (Güncel)

yazar:

kategori:

Bu yazımda, Covid19 ile enfekte olanların (COVID19 testi pozitif çıkmış çalışanların) işe dönüş muayeneleri ve izlediğim yol hakkında bilgilendirme yapacağım. (güncellendi 04.02.2021)

COVID19 hastalarının işe dönüşleri

Covid19 ile enfekte olan hastalar, ilgili sağlık kurumlarında tanı konduktan sonra genel durumlarına göre:

 1. Evlerine gönderilip tedavi ve izolasyonlarına evde devam edebiliyorlar.
 2. Hastaneye yatış yaparak, tedavileri hastane ortamında takip ediliyor.

Hastaneye Yatan COVID Vakaaları

Hastaneye yatırılması uygun görülen hastalar, burada tedavileri devam ederken genel sağlık durumundaki stabilizasyona göre taburcu edilerek, kalan tedavilerine evlerinde devam etmek üzere taburcu edilebiliyor.

COVID19 Vakaalarının İşe Dönüşleri Süreçlerini değerlendirdiğimiz ZOOM etkinliğimiz hakkında Özet Bilgiler >>>

Evlerine Gönderilen Vakaalar

Evlerine gönderilen vakaalara, evlerinde kendilerini izole etmeleri gerektiği ile ilgili bir belge imzalatılmaktadır. Bu hastalar COVID19 testi yapıldığı günden itibaren, hastanede kaldıkları gün de göz önünde bulundurularak, 10 günü tamamlayacak kadar süre izolasyonlarına devam etmelidirler.

Hastaneden eve nakledilen hastalar, Aile hekimleri tarafından günlük olarak aranarak genel durumları ve mevcut semptomları üzerine bilgi alınmaktadır. 10ncu gün tamamlandığında ise;

 1. Herhangi bir semptomu yok ise, günlük hayatına dönebilir. İşe başlayabilir.
 2. Herhangi bir semptomu varsa, yeniden değerlendirilmek üzere ilgili sağlık kurumuna müracaat eder. Burada verilecek karara göre hareket edilir.

10 Gün Sonra İşe Dönüş

Sağlık Bakanlığı’nın 03.09.2020 tarihli Salgın Yönetim Rehberi kapsamındaki Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberine göre son prosedür, hasta olup izole edilerek tedavisi verilenler, 10ncü günün sonunda herhangi bir test yapılmasına gerek kalmaksızın yeniden işe başlayabileceği yönündedir.

Sağlık Bakanlığı’nın 03.09.2020 tarihli Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi

İş Sağlığı Açısından İşe Dönüş Süreci

10ncu günü tamamlamış COVID19 hastalarının herhangi bir teste gerek görülmeden yeniden işe başlayabilecekleri öneriliyor olsa da, yeni bir bulaşıcı hastalıktan çıkmış bu kişilerin işe test yapılmadan işe başlatılması önemli bir soru işaretidir.

Her COVID hastası işe başlamadan önce işyeri hekimi tarafından yeniden değerlendirilecek. İşyeri hekimi tarafından COVID19 İZOLASYON SONRASI MUAYENE FORMU doldurularak çalışan işe başlamadan önce sağlık durumu kayıt altına alınmış olacak.

covid muayene formu

İzole Temaslıların İşe Dönüş Süreçleri

İşyerinde çalışanlardan birinin COVID pozitif çıkması durumunda temaslı/yakın temaslı olarak bildirilerek izole edilenlerden (Filyasyon kapsamında takip edilenler);

 1. Test yapılmadan evinde izolasyonuna karar verilenler
 2. Test yapılanlar ve evinde izole edilenler

Test Yapılarak Evinde İzole Edilenler

Test Pozitif Gelirse

Testin pozitif gelmesi durumunda, Covid testi pozitif çıkan daha önceki çalışanlara uygulanan prosedür gerçekleştirilir ve yine filyasyon çalışması kapsamında temaslı/yakın temaslılar bildirilir.

Hasta sağlık kurumunun öngördüğü şekilde sağlık kurumunda veya evinde izole edilerek tedavisi uygulanır. Bu süreç ilgili sağlık kurumu/aile hekimliği ile koordine edilir.

İzolasyonun sonlanması sonrası yukarda anlattığım şekilde işe dönüş süreci tamamlanabilir.

Test Negatif Gelirse

İzolasyonun başında veya ortasında bir şekilde test yapılır ve test sonucu negatif gelirse;

 1. Aslında öngörülen ve olması gereken izolasyonun 10 güne tamamlanması ve sonrası işe dönmesi
 2. Bakanlık Rehberi uygulamada temaslı olanlardan 5nci gün test yaptırmışlarsa ve test sonucunun negatif olduğu öğrenildiğinde işe başlatılmasında sakınca olmadığını beyan etmektedir.

Her iki durumda da işe dönüşlerde mutlaka işyeri hekimi tarafından genel sağlık durumu değerlendirilerek kayıt altına alınması sağlanmalıdır.

Test Yapılmadan Evinde İzole Edilenler

Test yapılmadan evinde 10 gün boyunca izole olarak, Aile Hekimi tarafından takip edilen çalışanlar, izolasyon süreci tamamlandığında işe dönebilirler.

İşe dönüşlerinde mutlaka işyeri hekimi tarafından muayeneye tabi tutularak, sağlık kayıtlarının alınması uygun olacaktır.

Covid olduğu test ile ortaya konmuş olan hastalar ile temaslı/yakın temaslı olması nedeniyle izole edilmiş ve yeniden işe dönecek olan tüm çalışanların, işe başlamadan önce genel sağlık durumlarının işyeri hekimi tarafından değerlendirilmesi ve COVID19 İZOLASYON SONRASI MUAYENE FORMU doldurularak çalışan işe başlamadan önce sağlık durumu kayıt altına alınması uygun bir yaklaşım olacağı düşüncesindeyim.

Test ve İzolasyon Durumuna Göre İşe Dönüş Süreleri

Codiv Testi + ve tedavi aldıysa —> İzolasyonu bittikten 10 gün sonra;

Covid Testi – ama (BT veya kan tetkikleri nedeniyle) tedavi gördüyse —> İzolasyonu bittikten 10 gün sonra;

Temaslı, 5nci gün Covid Testi – gelmişse —> İşe başlayabilir.

Covid Testi yapılmamış ama temas nedeniyle izolasyona alınmışsa —> İzolasyon süreci 10 güne tamamlandıktan sonra;

yeniden işe başlatılabilir!

Bu konuyla ilgili işveren yazılı olarak bilgilendirilmelidir. Takdir işverenindir. Ancak rehberlik etmek işyeri hekiminin görevidir.

Dr. Fatih Hakan ÇAM – 27/04/2020

Güncellendi: 04/02/2020


Yorumlar

“COVID19 Hastalarının İş Sağlığı Açısından İşe Dönüş Süreci (Güncel)” için 3 yanıt

 1. Visitor Rating: 5 Stars

 2. Visitor Rating: 5 Stars

 3. Visitor Rating: 5 Stars

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir