COVID-19 ilişkili İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI

yazar:

kategori:

Sağlık çalışanlarının COVID-19’a yakalanması durumunda iş kazası olarak mı? yoksa Meslek Hastalığı olarak mı? bildirilmesi durumu tartışılmaya devam ediyor. Konun tartışmaya açık kısımları yetkili kurum ve derneklerce masaya yatırılıyor.

Dr. Fatih Hakan ÇAM meslek hastalığı görüşü yazısı >>>

Konu zaman içinde şekillendikçe kaza veya hastalık durumları daha da net hale gelmeye başlıyor. Sağlık çalışanın hangi durumlarda iş kazası hangi durumlarda meslek hastalığı olduğu ile ilgili İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneğinin açıklamaları şu şekildedir:

COVID-19 İŞ KAZASI

Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanların, COVID-19 şüpheli ya da tanılı hasta ile temaslarında, hastadan kendilerinin solunum yollarına, göz mukozasına ya da açık yaralarına olan öksürük, hapşırık ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ya da bulaşması veya bunlarla kontamine olmuş kesici delici malzemelerle yaralanma olaylarının tamamı iş kazası olarak değerlendirilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

“KAZA-OLAY BİLDİRİM FORMU” doldurularak kurumun Çalışan Sağlığı Birimi (ÇSB)’ne verilmelidir (EK-1). ÇSB tarafından HBYS üzerinde MEDULA ‘dan İŞ KAZASI provizyonu alınmalıdır. Bu işlem bildirim niteliğindedir. Ayrıca ICD kodlaması olarak Z57.8 Mesleki diğer risk faktörlerine maruz kalma kodu da işaretlenmelidir.

Ayrıca 3 (üç) işgünü içinde yönetici adına ÇSB tarafından “İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU” doldurularak da bağlı bulunduğu Sigorta Müdürlüğü Emeklilik Hizmetleri Birimine postayla bildirimde bulunulmalıdır (EK-2)).

Bu iş kazasını geçiren kişilerde takip eden süreçte eğer COVID-19 hastalığı gelişirse bu mevzuatın belirlediği kurullara iletilerek iş kazası sekeli olarak değerlendirilecektir.

COVID-19 MESLEK HASTALIĞI

SARS-CoV-2 maruz kalım riskinin yüksek olduğu işlerde çalışan ve iş kazası olarak değerlendirilmeyen, COVID19 hastalığı kesin tanısı olan çalışanların mesleksel ve çevresel maruz kalımları değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeye göre meslek dışı ekilenimlerle açıklanamayan ve rastantısal olarak değerlendirilmeyen COVID19 hastalarının mesleksel
olarak bildirimleri yapılacaktır.

Temaslı sağlık çalışanlarında, COVID-19 virüs tarama testlerinin herhangi birinin (+) olması halinde, iş kazası olarak saptanan bir durum olmadıysa Z57.8 Mesleki diğer risk faktörlerine maruz kalma kodlanır.

Klinik, laboratuar ve/veya radyolojik tetkiklerle COVID-19 tanısı almış olan temaslı bir sağlık çalışanında, HBYS programında, DSÖ tarafından yeni tanımlanmış olan aşağıdaki kodlamalar işaretlenmelidir;

  • U07.1 COVID-19, virüs tanımlanmış
  • U07.2 COVID-19, virüs tanımlanmamış
    • Klinik epidemiyolojik olarak teşhis edilen COVID-19
    • Olası COVID-19
    • Şüpheli COVID-19

Bu detaylı kodlamaların yer almadığı HBYS veya ABYS programlarında COVID-19 için U07.3 kodlamasının işaretlenmesi yeterlidir.

COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanı için HBYS üzerinde MEDULA’dan MESLEK HASTALIĞI provizyonu alınmalıdır. Bu işlem bildirim niteliğindedir.

Ayrıca yönetici adına ÇSB tarafından “İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU” doldurularak da bağlı bulunduğu Sigorta Müdürlüğü Emeklilik Hizmetleri Birimine postayla bildirimde bulunulmalıdır (EK-2).

Kalıcı sekellerin değerlendirilmesi

COVİD-19 ilişkili iş kazalarının, maruziyetlerin ve meslek hastalıklarının izleminden sonrakiaylarda, nihai raporların hazırlanarak yasal bildirimlerin yapılması için hastaların SGK tarafından yetkilendirilen Meslek Hastanelerine, Eğitim ve Araştırma Hastanelerine veya
Devlet Üniversite Hastanelerine sevk edilmeleri gerekir. Buralarda hazırlanacak Sağlık Kurulu raporları, dayanağı olan tıbbi belgelerle birlikte çalışanın ve kurumunun bağlı bulunduğu İl Sigorta Müdürlüklerine bildirilerek yasal bildirim süreci tamamlanmış olur.

Kaynak: solunum.org.tr


Yorumlar

“COVID-19 ilişkili İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI” için bir yanıt

  1. […] yasal düzenlemelerin “yeni” çalışma hayatında da bağlayıcı olması tekrar “iş kazası” ve “işveren sorumluluğu” kavramlarının gözden geçirilmesine neden […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir