2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünce İdari İzinli Sayılacak Kamu Çalışanlarının Kronik Hastalıkları Listesi

enabız uygulaması

0TANI KODUHASTALIK ADI
1C00.0Dış üst dudağın öalign neoplazması
2C00.1Dış alt dudağın habis neoplazması
3C00.2Dış dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış
4C00.3Üst dudağın habis neoplazması, iç taraf
5C00.4Alt dudağın habis neoplazması, iç taraf
6C00.5Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış, iç taraf
7C00.6Dudak komissürününhabis neoplazması
8C00.8Dudağın üst üste binen lezyonu
9C00.9Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış
10C01Dil kökünün habis neoplazması
11C02.0Dil dorsal yüzünün habis neoplazması
12C02.1Dil kenarının habis neoplazması
13C02.2Dilin ventral yüzünün habis neoplazması
14C02.3Dilin anterior üçte ikisinin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
15C02.4Lingual tonsilin habis neoplazması
16C02.8Dilin üst üste binen lezyonunun habis neoplazması
17C02.9Dilin habis neoplazması, tanımlanmamış
18C03.0Üst diş etinin habis neoplazması
19C03.1Alt diş etinin habis neoplazması
20C03.9Diş etinin habis neoplazması, tanımlanmamış
21C04.0Ağzın anterior tabanının habis neoplazması
22C04.1Ağız yan duvarının habis neoplazması
23C04.8Ağız tabanının üst üst binen lezyonu
24C04.9Ağız tabanının habis neoplazması, tanımlanmamış
25C05.0Sert damağın habis neoplazması
26C05.1Yumuşak damağın habis neoplazması
27C05.2Uvulanın habis neoplazması
28C05.8Damağın üst üste binen habis lezyonu
29C05.9Damağın habis neoplazması, tanımlanmamış
30C06.0Yanak mukozasının habis neoplazması
31C06.1Ağız vestibülünün habis neoplazması
32C06.2Retromolar bölgenin habis neoplazması
33C06.8Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının üst üste binen habis lezyonu
34C06.9Ağzın habis neoplazması, tanımlanmamış
35C07Parotis bezinin habis neoplazması
36C08.0Submandibüler bezin habis neoplazması
37C08.1Sublingual bezin habis neoplazması
38C08.8Majör tükrük bezlerinin üst üste binen habis lezyonu
39C08.9Majör tükrük bezinin habis neoplazması, tanımlanmamış
40C09.0Tonsiller fossanın habis neoplazması
41C09.1Tonsiller sütun (anterior) (posterior)
42C09.8Tonsilin üst üste binen habis lezyonu
43C09.9Tonsilin habis neoplazması, tanımlanmamış
44C10.0Vallekulanın habis neoplazması
45C10.1Epiglot anterior yüzünün habis neoplazması
46C10.2Orofarenks yan duvarının habis neoplazması
47C10.3Orofarenks arka duvarının habis neoplazması
48C10.4Brankiyal yarığın habis neoplazması
49C10.8Orofarenksin üst üste binen habis lezyonu
50C10.9Orofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
51C11.0Nazofarenks üst duvarının habis neoplazması
52C11.1Nazofarenks arka duvarının habis neoplazması
53C11.2Nazofarenks lateral duvarının habis neoplazması
54C11.3Nazofarenks anterior duvarının habis neoplazması
55C11.8Nazofarenksin üst üste binen mailgn lezyonu
56C11.9Nazofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
57C12Priform sinüsün habis neoplazması
58C13.0Postkrikoid bölgenin habis neoplazması
59C13.1Ariepiglottik katlantının habis neoplazması, hipofarenjiyal taraf
60C13.2Hipofarenks posterior duvarının habis neoplazması
61C13.8Hipofarenksin üst üste binen habis lezyonu
62C13.9Hipofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
63C14.0Farenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
64C14.2Waldeyer halkasının habis neoplazması
65C14.8Dudak oral kavite ve farenksin üst üste binen habis lezyonu
66C15.0Özefagusun servikal kısmının habis neoplazması
67C15.1Özefagusun torasik kısmının habis neoplazması
68C15.2Özefagusun abdominal kısmının habis neoplazması
69C15.3Özefagusun üst üçte birinin habis neoplazması
70C15.4Özefagusun orta üçte birinin habis neoplazması
71C15.5Özefagusun alt üçte birinin habis neoplazması
72C15.8Özefagusun üst üste binen habis lezyonu
73C15.9Özefagusun habis neoplazması, tanımlanmamış
74C16.0Kardiyanın habis neoplazması
75C16.1Mide fundusunun habis neoplazması
76C16.2Mide cisminin habis neoplazması
77C16.3Pilorik antrumun habis neoplazması
78C16.4Pilorun habis neoplazması
79C16.5Mide küçük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış
80C16.6Mide büyük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış
81C16.8Midenin üst üste binen habis lezyonu
82C16.9Midenin habis neoplazması, tanımlanmamış
83C17.0Duodenum habis neoplazması
84C17.1Jejunum habis neoplazması
85C17.2İleum habis neoplazması
86C17.3Meckel divertikülünün habis neoplazması
87C17.8İnce bağırsağın üst üste binen habis lezyonu
88C17.9İnce bağırsağın habis neoplazması, tanımlanmamış
89C18.0Çekumun habis neoplazması
90C18.1Apandisin habis neoplazması
91C18.2Asendan kolonun habis neoplazması
92C18.3Hepatik fleksürün habis neoplazması
93C18.4Transvers kolonun habis neoplazması
94C18.5Splenik fleksürün habis neoplazması
95C18.6Desendan kolonun habis neoplazması
96C18.7Sigmoid kolonun habis neoplazması
97C18.8Kolonun üst üste binen habis lezyonu
98C18.9Kolonun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
99C19Rektosigmoid birleşkenin habis neoplazması
100C20Rektumun habis neoplazması
101C21.0Anüsün habis neoplazması, tanımlanmamış
102C21.1Anal kanalın habis neoplazması
103C21.2Kloakojenik bölgenin habis neoplazması
104C21.8Rektum, anüs ve anal kanalın üst üste binen habis lezyonu
105C22.0Karaciğer hücreli karsinom
106C22.1İntrahepatik safra kanalı karsinomu
107C22.2Hepatoblastom
108C22.3Karaciğerin anjiyosarkomu
109C22.4Karaciğerin diğer sarkomları
110C22.7Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları
111C22.9Karaciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış
112C23Safra kesesinin habis neoplazması
113C24.0Ekstrahepatik safra kanalının habis neoplazması
114C24.1Ampulla Vater habis neoplazması
115C24.8Safra yolunun üst üste binen habis lezyonu
116C24.9Safra yolunun habis neoplazması
117C25.0Pankreas başının habis neoplazması
118C25.1Pankreas cisminin habis neoplazması
119C25.2Pankreas kuyruğunun habis neoplazması
120C25.3Pankreatik kanalın habis neoplazması
121C25.4Endokrin pankreasın habis neoplazması
122C25.7Pankreasın diğer kısımlarının habis neoplazması
123C25.8Pankreasın üst üste binen lezyonu
124C25.9Pankreasın habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
125C26.0İntestinal yolun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
126C26.1Dalağın habis neoplazması
127C26.8Sindirim sisteminin üst üste binen habis lezyonu
128C26.9Sindirim sistemi içinde yetersiz tanımlanmış yerlerin habis neoplazması
129C30.0Burun boşluğunun habis neoplazması
130C30.1Ortakulağın habis neoplazması
131C31.0Maksiller sinüsün habis neoplazması
132C31.1Etmoid sinüsün habis neoplazması
133C31.2Frontal sinüsün habis neoplazması
134C31.3Sfenoid sinüsün habis neoplazması
135C31.8Aksesuar sinüslerin üst üste binen habis lezyonu
136C31.9Aksesuar sinüsün habis neoplazması, tanımlanmamış
137C32.0Glottisin habis neoplazması
138C32.1Supraglottisin habis neoplazması
139C32.2Subglottisin habis neoplazması
140C32.3Larenjiyal kıkırdağın habis neoplazması
141C32.8Larenksin üst üste binen habis lezyonu
142C32.9Larenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
143C33Trakeanın habis neoplazması
144C34.0Ana bronşun habis neoplazması
145C34.1Üst lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
146C34.2Orta lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
147C34.3Alt lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
148C34.8Bronş ve akciğerin üst üste binen habis lezyonu
149C34.9Bronş veya akciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış
150C38.0Kalbin habis neoplazması
151C38.1Anterior mediyastenin habis neoplazması
152C38.2Posterior mediyastenin habis neoplazması
153C38.3Mediyastenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
154C38.4Plevranın habis neoplazması
155C38.8Kalp, mediyasten ve plevranın üst üste binen habis lezyonu
156C40.0Skapula ve üst uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması
157C40.1Üst uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması
158C40.2Alt uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması
159C40.3Alt uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması
160C40.8Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu
161C40.9Uzuv kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış
162C41.01Kranyofasiyal kemiklerin habis neoplazması
163C41.02Maksillofasiyal kemiklerin habis neoplazması
164C41.1Mandibula habis neoplazması
165C41.2Vertebral kolonun habis neoplazması
166C41.3Kaburgalar, sternum ve klavikulanın habis neoplazması
167C41.4Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması
168C41.8Kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu
169C41.9Kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış
170C43.0Dudağın habis melanomu
171C43.1Göz kapağının habis melanomu, kantus dahil
172C43.2Kulak ve dış kulak kanalının habis melanomu
173C43.3Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis melanomu
174C43.4Saçlı deri ve boynun habis melanomu
175C43.5Gövdenin habis melanomu
176C43.6Üst uzuvun habis melanomu, omuz dahil
177C43.7Alt uzuvun habis melanomu, kalça dahil
178C43.8Derinin üst üste binen habis melanomu
179C43.9Derinin habis melanomu, tanımlanmamış
180C44.0Dudak derisinin habis neoplazması
181C44.1Göz kapağı derisinin habis neoplazması, kantus dahil
182C44.2Kulak ve dış kulak kanalı derisinin habis neoplazması
183C44.3Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis neoplazması
184C44.4Saçlı deri ve boyun derisinin habis neoplazması
185C44.5Gövde derisinin habis neoplazması
186C44.6Üst uzuv derisinin habis neoplazması, omuz dahil
187C44.7Alt uzuv derisinin habis neoplazması, kalça dahil
188C44.8Derinin üst üste binen habis lezyonu
189C44.9Derinin habis neoplazması, tanımlanmamış
190C49.5Pelvis bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun habis neoplazması
191C50.0Meme başı ve areolanın habis neoplazması
192C50.1Memenin merkezi kısmının habis neoplazması
193C50.2Memenin üst-iç kadranının habis neoplazması
194C50.3Memenin alt-iç kadranının habis neoplazması
195C50.4Memenin üst-dış kadranının habis neoplazması
196C50.5Memenin alt-dış kadranının habis neoplazması
197C50.6Memenin aksiller kuyruğunun habis neoplazması
198C50.8Memenin üst üste binen habis lezyonu
199C50.9Memenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
200C51.0Labium majusun öalign neoplazması
201C51.1Labium minusun habis neoplazması
202C51.2Klitorisin habis neoplazması
203C51.8Vulvanın üst üste binen habis lezyonu
204C51.9Vulvanın habis neoplazması, tanımlanmamış
205C52Vajinanın habis neoplazması
206C53.0Endoserviksin habis neoplazması
207C53.1Ekzoserviksin habis neoplazması
208C53.8Serviks uterinin üst üste binen habis lezyonu
209C53.9Serviks uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış
210C54.0İstmus uterinin habis neoplazması
211C54.1Endometriyumun habis neoplazması
212C54.2Miyometriyumun habis neoplazması
213C54.3Fundus uterinin habis neoplazması
214C54.8Korpus uterinin üst üste binen habis lezyonu
215C54.9Korpus uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış
216C55Uterusun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
217C56Overin habis neoplazması
218C57.0Fallop tüpünün habis neoplazması
219C57.1Geniş ligamentin habis neoplazması
220C57.2Yuvarlak ligamentin habis neoplazması
221C57.3Parametriyumun habis neoplazması
222C57.4Uterin adnekslerinin habis neoplazması, tanımlanmamış
223C57.7Diğer tanımlanmış kadın genital organlarının habis neoplazması
224C57.8Kadın genital organlarının üst üste binen habis lezyonu
225C57.9Kadın genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış
226C58Plasentanın habis neoplazması
227C60.0Sünnet derisinin habis neoplazması
228C60.1Glans penisin habis neoplazması
229C60.2Penis cisminin habis neoplazması
230C60.8Penisin üst üste binen habis lezyonu
231C60.9Penisin habis neoplazması, tanımlanmamış
232C61Prostatın habis neoplazması
233C62.0İnmemiş testisin habis neoplazması
234C62.1İnmiş testisin habis neoplazması
235C62.9Testisin habis neoplazması, tanımlanmamış
236C63.0Epididimin habis neoplazması
237C63.1Spermatik kordun habis neoplazması
238C63.2Skrotumun habis neoplazması
239C63.7Diğer tanımlanmış erkek genital organları
240C63.8Erkek genital organlarının üst üste binen habis lezyonu
241C63.9Erkek genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış
242C64Böbreğin habis neoplazması, renal pelvis hariç
243C65Renal pelvisin habis neoplazması
244C66Üreterin habis neoplazması
245C67.0Mesane trigonunun habis neoplazması
246C67.1Mesane kubbesinin habis neoplazması
247C67.2Mesane lateral duvarının habis neoplazması
248C67.3Mesane anterior duvarının habis neoplazması
249C67.4Mesane posterior duvarının habis neoplazması
250C67.5Mesane boynunun habis neoplazması
251C67.6Üreterik orifizin habis neoplazması
252C67.7Uraküsün habis neoplazması
253C67.8Mesanenin üst üste binen habis lezyonu
254C67.9Mesanenin habis neoplazması, tanımlanmamış
255C68.0Üretranın habis neoplazması
256C68.1Paraüretral bezin habis neoplazması
257C68.8Üriner organların üst üste binen habis lezyonu
258C68.9Üriner organın habis neoplazması, tanımlanmamış
259C69.0Konjonktivanın habis neoplazması
260C69.1Korneanın habis neoplazması
261C69.2Retinanın habis neoplazması
262C69.3Koroidin habis neoplazması
263C69.4Siliyer cismin habis neoplazması
264C69.5Lakrimal bez ve kanalının habis neoplazması
265C69.6Orbitanın habis neoplazması
266C69.8Göz ve adneklerin üst üste binen habis lezyonu
267C69.9Gözün habis neoplazması, tanımlanmamış
268C71.0Beynin habis neoplazması, loblar ve ventriküller hariç
269C71.1Frontal lobun habis neoplazması
270C71.2Temporal lobun habis neoplazması
271C71.3Paryetal lobun habis neoplazması
272C71.4Oksipital lobun habis neoplazması
273C71.5Serebral ventrikülün habis neoplazması
274C71.6Serebellumun habis neoplazması
275C71.7Beyin sapının habis neoplazması
276C71.8Beynin üst üste binen habis lezyonu
277C71.9Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış
278C72.0Spinal kordun habis neoplazması
279C72.1Kauda ekuinanın habis neoplazması
280C72.2Olfaktor sinirin habis neoplazması
281C72.3Optik sinirin habis neoplazması
282C72.4Akustik sinirin habis neoplazması
283C72.5Diğer ve tanımlanmamış kranyal sinirlerin habis neoplazması
284C72.8Beynin ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının üst üste binen habis lezyonu
285C72.9Merkezi sinir sisteminin habis neoplazması, tanımlanmamış
286C73Tiroid bezinin habis neoplazması
287C74.0Adrenal bez korteksinin habis neoplazması
288C74.1Adrenal bez medullasının habis neoplazması
289C74.9Adrenal bezin habis neoplazması, tanımlanmamış
290C75.0Paratiroid bezinin habis neoplazması
291C75.1Hipofiz bezinin habis neoplazması
292C75.2Kranyofarenjiyal kanalın habis neoplazması
293C75.3Pineal bezin habis neoplazması
294C75.4Karotid cismin habis neoplazması
295C75.5Aortik cisim ve diğer paraganliyonların habis neoplazması
296C75.8Pluriglandüler tutulumlu habis neoplazma, tanımlanmamış
297C75.9Endokrin bezin habis neoplazması, tanımlanmamış
298C77.0Baş, yüz ve boynun lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
299C77.1İntratorasik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
300C77.2İntraabdominal lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
301C77.3Aksiller ve üst uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
302C77.4İnguinal ve alt uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
303C77.5İntrapelvik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
304C77.8Çoğul bölgelerin lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
305C77.9Lenf nodunun sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması, tanımlanmamış
306C81.0Hodgkin hastalığı, lenfositik baskınlık
307C81.1Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz
308C81.2Hodgkin hastalığı, karma hücrelilik
309C81.3Hodgkin hastalığı, lenfositik azalma
310C81.7Diğer Hodgkin hastalığı
311C81.9Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış
312C82.0Küçük yarık hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
313C82.1Karma küçük yarık ve büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
314C82.2Büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
315C82.7Foliküler non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
316C82.9Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
317C83.0Küçük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
318C83.1Küçük yarık hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
319C83.2Karma küçük ve büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
320C83.3Büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
321C83.4İmmünoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
322C83.5Lenfoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
323C83.6Farklılaşmamış (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
324C83.7Burkitt tümörü
325C83.8Yaygın non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
326C83.9Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
327C90.00Multipl miyelom, remisyon bahsi olmadan
328C90.01Multipl miyelom, remisyonda
329C90.10Plazma hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
330C90.11Plazma hücreli lösemi, remisyonda
331C90.20Plazmasitom, ekstramedüller, remisyon bahsi olmadan
332C90.21Plazmasitom, ekstramedüller, remisyonda
333C91.00Akut lenfoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan
334C91.01Akut lenfoblastik lösemi, remisyonda
335C91.10Kronik lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
336C91.11Kronik lenfositik lösemi, remisyonda
337C91.20Subakut lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
338C91.21Subakut lenfositik lösemi, remisyonda
339C91.30Prolenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
340C91.31Prolenfositik lösemi, remisyonda
341C91.40Saçlı hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
342C91.41Saçlı hücreli lösemi, remisyonda
343C91.50Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
344C91.51Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyonda
345C91.70Diğer lenfoid lösemiler, remisyon bahsi olmadan
346C91.71Diğer lenfoid lösemiler, remisyonda
347C91.90Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
348C91.91Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
349C92.00Akut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
350C92.01Akut miyeloid lösemi, remisyonda
351C92.10Kronik miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
352C92.11Kronik miyeloid lösemi, remisyonda
353C92.20Subakut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
354C92.21Subakut miyeloid lösemi, remisyonda
355C92.30Miyeloid sarkom, remisyon bahsi olmadan
356C92.31Miyeloid sarkom, remisyonda
357C92.40Akut promiyelositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
358C92.41Akut promiyelositik lösemi, remisyonda
359C92.50Akut miyelomonositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
360C92.51Akut miyelomonositik lösemi, remisyonda
361C92.70Diğer miyeloid lösemiler, remisyon bahsi olmadan
362C92.71Diğer miyeloid lösemiler, remisyonda
363C92.90Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
364C92.91Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
365C94.00Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyon bahsi olmadan
366C94.01Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyonda
367C94.10Kronik eritremi, remisyon bahsi olmadan
368C94.11Kronik eritremi, remisyonda
369C94.20Akut megakaryoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan
370C94.21Akut megakaryoblastik lösemi, remisyonda
371C94.30Mast hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
372C94.31Mast hücreli lösemi, remisyonda
373C94.40Akut panmiyelozis, remisyon bahsi olmadan
374C94.41Akut panmiyelozis, remisyonda
375C94.50Akut miyelofibrozis, remisyon bahsi olmadan
376C94.51Akut miyelofibrozis, remisyonda
377C94.70Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyon bahsi olmadan
378C94.71Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyonda
379D55.0Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz [G6PD] eksikliğine bağlı anemi
380D55.1Glutatyon metabolizmasının diğer bozukluklarına bağlı anemi
381D55.2Glikolitik enzimlerin bozukluklarına bağlı anemi
382D55.3Nükleotid metabolizması bozukluklarına bağlı anemi
383D55.8Enzim bozukluklarına bağlı diğer anemiler
384D55.9Enzim bozukluğuna bağlı anemi, tanımlanmamış
385D56.0Alfa talasemi
386D56.1Beta talasemi
387D56.2Deltabeta talasemi
388D56.3Talasemi taşıyıcılığı
389D56.4Fetal hemoglobinin kalıtsal devamlılığı [HPFH]
390D56.8Diğer talasemiler
391D56.9Talasemi, tanımlanmamış
392D57.0Kriz ile birlikte orak hücreli anemi
393D57.1Kriz olmadan orak hücreli anemi
394D57.2Çift heterozigot oraklaşma bozuklukları
395D57.3Orak-hücre taşıyıcılığı
396D57.8Diğer orak-hücre bozuklukları
397D58.0Herediter sferositoz
398D58.1Kalıtsal eliptositoz
399D58.2Diğer hemoglobinopatiler
400D58.8Diğer tanımlanmış kalıtsal hemolitik anemiler
401D58.9Kalıtsal hemolitik anemiler, tanımlanmamış
402D59.0İlaca bağlı otoimmün hemolitik anemi
403D59.1Diğer otoimmün hemolitik anemiler
404D59.2İlaca bağlı otoimmün olmayan hemolitik anemi
405D59.3Hemolitik-üremik sendrom
406D59.4Diğer otoimmün olmayan hemolitik anemiler
407D59.5Paroksismal noktürnal hemoglobinuri [Marchiafava-Micheli]
408D59.6Diğer dış sebeplerden dolayı hemolize bağlı hemoglobinüri
409D59.8Diğer edinsel hemolitik anemiler
410D59.9Edinsel hemolitik anemi, tanımlanmamış
411D60.0Kronik edinsel saf kırmızı hücre aplazisi
412D60.1Geçici edinsel saf kırmızı hücre aplazisi
413D60.8Diğer edinsel saf kırmızı hücre aplazileri
414D60.9Edinsel saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış
415D61.0Yapısal aplastik anemi
416D61.1İlaca bağlı aplastik anemi
417D61.2Diğer dış ajanlara bağlı aplastik anemi
418D61.3İdiyopatik aplastik anemi
419D61.8Diğer tanımlanmış aplastik anemiler
420D61.9Aplastik anemi, tanımlanmamış
421D62Akut posthemorajik anemi
422D63.0Neoplastik hastalıkta anemi
423D63.8Başka yerde sınıflandırılmış diğer kronik hastalıklarda anemi
424D64.0Kalıtsal sideroblastik anemi
425D64.1Hastalığa bağlı sekonder sideroblastik anemi
426D64.2İlaçlara ve toksinlere bağlı sekonder sideroblastik anemi
427D64.3Diğer sideroblastik anemiler
428D64.4Konjenital diseritropoetik anemi
429D64.8Diğer tanımlanmış anemiler
430D64.9Anemi, tanımlanmamış
431D65Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]
432D66Kalıtsal faktör VIII eksikliği
433D67Kalıtsal faktör IX eksikliği
434D68.0Von Willebrand hastalığı
435D68.1Kalıtsal faktör XI eksikliği
436D68.2Diğer pıhtılaşma faktörlerinin kalıtsal eksikliği
437D68.3Dolaşımdaki antikoagülanlara bağlı hemorajik bozukluk
438D68.4Edinsel koagülasyon faktörü eksikliği
439D68.8Diğer tanımlanmış koagülasyon defektleri
440D68.9Koagülasyon defekti, tanımlanmamış
441D69.0Allerjik purpura
442D69.1Kalitatif trombosit defektleri
443D69.2Diğer nontrombositopenik purpura
444D69.3İdiyopatik trombositopenik purpura
445D69.4Diğer primer trombositopeniler
446D69.5Sekonder trombositopeni
447D69.6Trombositopeni, tanımlanmamış
448D69.8Diğer tanımlanmış hemorajik durumlar
449D69.9Hemorajik durum, tanımlanmamış
450E10.11Ketoasidoz ile birlikte Tip I diyabetes mellitus, koma olmadan
451E10.12Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan
452E10.13Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan
453E10.14Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma ile birlikte
454E10.15Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma olmadan
455E10.16Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma ile birlikte
456E10.21Yeni başlamış diyabetik nefropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
457E10.22Yerleşik diyabetik nefropati ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
458E10.23İlerlemiş böbrek hastalığı ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
459E10.29Diğer tanımlanmış böbrek komplikasyonu ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
460E10.31Arka planda retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
461E10.32Preproliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
462E10.33Proliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
463E10.34Diğer retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
464E10.35İlerlemiş göz hastalığı ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
465E10.36Diyabetik katarakt ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
466E10.39Diğer tanımlanmış göz komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
467E10.40Tanımlanmamış nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
468E10.41Diyabetik mononöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
469E10.42Diyabetik polinöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
470E10.43Diyabetik otonom nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
471E10.49Diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
472E10.51Periferik anjiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren olmadan
473E10.52Periferik anjiyopati ile birlikte ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren ile birlikte
474E10.53Diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
475E10.61Tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ dokusu komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
476E10.62Tanımlanmış deri ve subkütan doku komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
477E10.63Tanımlanmış periodontal komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
478E10.64Hipoglisemi ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
479E10.65Kötü kontrol ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
480E10.69Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
481E10.71Çoğul mikrovasküler komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
482E10.73Çoğul sebeplere bağlı ayak ülseri ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
483E10.8Tanımlanmamış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
484E10.9Komplikasyonsuz Tip 1 diyabetes mellitus
485E11.8İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
486E84.0Akciğer belirtileri ile birlikte kistik fibrozis
487E84.1İntestinal belirtiler ile birlikte kistik fibrozis
488E84.8Diğer belirtiler ile birlikte kistik fibrozis
489E84.9Kistik fibrozis, tanımlanmamış
490G30.0Erken başlangıçlı alzheimer hastalığı
491G30.1Geç başlangıçlı alzheimer hastalığı
492G30.8Diğer Alzheimer hastalığı
493G30.9Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış
494G31.0Etrafı çevrili beyin atrofisi
495G31.1Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflandırılmamış
496G31.2Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu
497G31.3Lewy cismi hastalığı
498G31.8Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları
499G31.9Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış
500G32.0Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda spinal kordun subakut kombine dejenerasyonu
501G32.8Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif bozuklukları
502G35Multipl skleroz
503G36.0Nöromiyelitis optika [Devic]
504G36.1Akut ve subakut hemorajik lökoensefalit [Hurst]
505G36.8Diğer tanımlanmış akut disemine demiyelinizasyon
506G36.9Akut disemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış
507G37.0Diffüz skleroz
508G37.1Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu
509G37.2Merkezi pontin miyelinolizis
510G37.3Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelit
511G37.4Subakut nekrotizan miyelit
512G37.5Konsantrik skleroz [Baló]
513G37.8Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları
514G37.9Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış
515G45.0Vertebro-baziler arter sendromu
516G45.1Karotid arter sendromu (hemisferik)
517G45.2Çoğul ve bilateral preserebral arter sendromları
518G45.3Amorozis fugaks
519G45.4Geçici global amnezi
520G45.8Diğer geçici serebral iskemik ataklar ve ilgili sendromlar
521G45.9Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış
522G46.0Orta serebral arter sendromu (I66.0+)
523G46.1Anterior serebral arter sendromu (I66.1+)
524G46.2Posterior serebral arter sendromu (I66.2+)
525G46.3Beyin sapı inme sendromu (I60-I67+)
526G46.4Serebellar inme sendromu (I60-I67+)
527G46.5Saf motor laküner sendrom (I60-I67+)
528G46.6Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67+)
529G46.7Diğer laküner sendromlar (I60-I67+)
530G46.8Serebrovasküler hastalıklarda diğer vasküler beyin sendromları (I60-I67+)
531I11.0Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp hastalığı
532I11.9Konjestif kalp yetmezliği olmadan hipertansif kalp hastalığı
533I12.0Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif böbrek hastalığı
534I12.9Böbrek yetmezliği olmadan hipertansif böbrek hastalığı
535I13.0Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
536I13.1Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
537I13.2Konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
538I13.9Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, tanımlanmamış
539I15.0Renovasküler hipertansiyon
540I15.1Diğer renal bozukluklara sekonder hipertansiyon
541I15.2Endokrin hastalıklara sekonder hipertansiyon
542I20.0Anstabil anjina
543I20.1Belgelenmiş spazm ile birlikte anjina pektoris
544I20.8Angjna pektorisin diğer formları
545I20.9Anjina pektoris, tanımlanmamış
546I21.0Anterior duvarın akut transmural imyokard enfarktüsü
547I21.1İnferior duvarın akut transmural miyokard enfarktüsü
548I21.2Diğer yerlerin akut transmural miyokard enfarktüsü
549I21.3Tanımlanmamış yerin akut transmural miyokard enfarktüsü
550I21.4Akut subendokardiyal miyokard enfarktüsü
551I21.9Akut miyokard enfarktüsü, tanımlanmamış
552I22.0Anterior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü
553I22.1İnferior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü
554I22.8Diğer yerlerin tekrarlayan miyokard enfarktüsü
555I22.9Tanımlanmamış yerin sonraki miyokard enfarktüsü
556I23.0Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum
557I23.1Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atrial septal defekt
558I23.2Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak ventriküler septal defekt
559I23.3Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum olmadan kardiyak duvar rüptürü
560I23.4Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak korda tendinea rüptürü
561I23.5Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak papiller kas rüptürü
562I23.6Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atriyum, auriküler uzantı ve ventrikül trombozu
563I23.8Akut miyokard enfartüsünü takiben diğer mevcut komplikasyonlar
564I24.0Miyokard enfadktüsü ile sonuçlanmayan koroner tromboz
565I24.1Dressler sendromu
566I24.8Akut iskemik kalp hastalığının diğer formları
567I24.9Akut iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
568I25.0Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, bu şekilde açıklanmış
569I25.10Aterosklerotik kalp hastalığı, tanımlanmamış damarın
570I25.11Aterosklerotik kalp hastalığı, doğal koroner arterin
571I25.12Aterosklerotik kalp hastalığı, otolog bypass greftin
572I25.13Aterosklerotik kalp hastalığı, nonotolog bypass greftin
573I25.2Eski miyokard enfarktüsü
574I25.3Kalp anevrizması
575I25.4Koroner arter anevrizması
576I25.5İskemik kardiyomiyopati
577I25.6Sessiz miyokardiyal iskemi
578I25.8Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları
579I25.9Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
580I26.0Akut kor pulmonale bahsi ile birlikte pulmoner embolizm
581I26.9Akut kor pulmonale bahsi olmadan pulmoner embolizm
582I27.0Primer pulmoner hipertansiyon
583I27.1Kifoskolyotik kalp hastalığı
584I27.2Diğer sekonder pulmoner hipertansiyon
585I27.8Diğer tanımlanmış pulmoner kalp hastalıkları
586I27.9Pulmoner kalp hastalığı, tanımlanmamış
587I28.0Pulmoner damarın arteriyovenöz fistülü
588I28.1Pulmoner arter anevrizması
589I28.8Pulmoner damarların diğer tanımlanmış hastalıkları
590I28.9Pulmoner damarların hastalığı, tanımlanmamış
591I31.0Kronik adeziv perikardit
592I31.1Kronik konstriktif perikardit
593I34.0Mitral (kapak) yetmezliği
594I34.1Mitral (kapak) prolapsı
595I34.2Nonromatizmal mitral (kapak) stenozu
596I34.8Diğer nonromatizmal mitral kapak bozuklukları
597I34.9Nonromatizmal mitral kapak bozukluğu, tanımlanmamış
598I36.0Nonromatizmal trikuspid (kapak) stenozu
599I36.1Nonromatizmal triküspid (kapak) yetmezliği
600I36.2Yetmezlik ile birlikte nonromatizmal triküspid (kapak) stenozu
601I36.8Diğer nonromatizmal triküspid kapak bozuklukları
602I36.9Nonromatizmal triküspid kapak bozukluğu, tanımlanmamış
603I37.0Pulmoner kapak stenozu
604I37.1Pulmoner kapak yetmezliği
605I37.2Yetmezlik ile birlikte pulmoner kapak stenozu
606I37.8Diğer pulmoner kapak bozuklukları
607I37.9Pulmoner kapak bozukluğu, tanımlanmamış
608I41.0Başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda miyokardit
609I41.1Başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda miyokardit
610I41.2Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda miyokardit
611I41.8Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda miyokardit
612I42.0Dilate kardiyomiyopati
613I42.1Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati
614I42.2Diğer hipertrofik kardiyomiyopati
615I42.3Endomiykardiyal (eozinofilik) hastalık
616I42.4Endokardiyal fibroelastoz
617I42.5Diğer restriktif kardiyomiyopati
618I42.6Alkolik kardiyomiyopati
619I42.7İlaçlara ve diğer dış ajanlara bağlı kardiyomiyopati
620I42.8Diğer kardiyomiyopatiler
621I42.9Kardiyomyopati, tanımlanmamış
622I50.0Konjestif kalp yetmezliği
623I50.1Sol ventrikül yetmezliği
624I50.9Kalp yetmezliği, tanımlanmamış
625I51.0Kardiyak septal defekt, edinsel
626I51.1Korda tendinea rüptürü, başka yerde sınıflandırılmamış
627I51.2Papiller kas rüptürü, başka yerde sınıflandırılmamış
628I51.3İntrakardiyak tromboz, başka yerde sınıflandırılmamış
629I51.4Miyokardit, tanımlanmamış
630I51.5Miyokard dejenerasyonu
631I51.6Kardiyovasküler hastalık, tanımlanmamış
632I51.7Kardiyomegali
633I60.0Karotid sifon ve bifürkasyondan kaynaklanan subaraknoid kanama
634I60.1Orta serebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
635I60.2Anterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
636I60.3Posterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
637I60.4Baziler arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
638I60.5Vertebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
639I60.6Diğer intrakranyal arterlerden kaynaklanan subaraknoid kanama
640I60.7İntrakranyal arterden kaynaklanan subaraknoid kanama, tanımlanmamış
641I60.8Diğer subaraknoid kanama
642I60.9Subaraknoid kanama, tanımlanmamış
643I61.0Hemisferde intraserebral kanama, subkortikal
644I61.1Hemisferde intraserebral kanama, kortikal
645I61.2Hemisferde intraserebral kanama, tanımlanmamış
646I61.3Beyin sapında intraserebral kanama
647I61.4Serebellumda intraserebral kanama
648I61.5İntraserebral kanama, intraventriküler
649I61.6İntraserebral kanama, çoğul lokalize
650I61.8Diğer intraserebral kanama
651I61.9İntraserebral kanama, tanımlanmamış
652I62.0Subdural kanama (akut)(nontravmatik)
653I62.1Nontravmatik ekstradural kanama
654I62.9İntrakranyal kanama (nontravmatik), tanımlanmamış
655I63.0Preserebral arter trombozuna bağlı serebral enfarktüs
656I63.1Preserebral arter embolisine bağlı serebral enfarktüs
657I63.2Preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs
658I63.3Serebral arterlerin trombozuna bağlı serebral enfarktüs
659I63.4Serebral arterlerin embolizmine bağlı serebral enfarktüs
660I63.5Serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs
661I63.6Serebral venlerin trombozuna serebral enfarktüs, nonpiyojenik
662I63.8Dier serebral enfarktüs
663I63.9Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
664I64İnme, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
665I65.0Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu
666I65.1Baziler arterin oklüzyon ve stenozu
667I65.2Karotid arterin oklüzyon ve stenozu
668I65.3Çoğul ve bilateral preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu
669I65.8Diğer preserebral arterin oklüzyon ve stenozu
670I65.9Tanımlanmamış preserebral arterin oklüzyon ve stenozu
671I66.0Orta serebral arterin oklüzyon ve stenozu
672I66.1Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
673I66.2Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
674I66.3Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu
675I66.4Çoğul ve bilateral serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu
676I66.8Diğer serebral arterin oklüzyon ve stenozu
677I66.9Tanımlanmamış serebral arterin oklüzyon ve stenozu
678I67.0Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış
679I67.1Serebral anevrizma, rüptüre olmamış
680I67.2Serebral ateroskleroz
681I67.3Progresif vasküler lökoensefalopati
682I67.4Hipertansif ensefalopati
683I67.5Moyamoya hastalığı
684I67.6İntrakranyal venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu
685I67.7Serebral arterit, başka yerde sınıflandırılmamış
686I67.8Diğer tanımlanmış serebrovasküler hastalıklar
687I67.9Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış
688I68.0Serebral amiloid anjiyopati (E85.-+)
689I68.1Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda serebral arterit
690I68.2Başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda serebral arterit
691I68.8Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda diğer serebrovasküler bozukluklar
692I69.0Subaraknoid kanama sekeli
693I69.1İntraserebral kanama sekeli
694I69.2Diğer nontravmatik intrakranyal kanama sekeli
695I69.3Serebral enfarktüs sekeli
696I69.4İnme sekeli, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
697I69.8Diğer ve tanımlanmamış serebrovasküler hastalıkların sekeli
698I71.00Aort diseksiyonu, tanımlanmamış yer
699I71.01Torasik aort diseksiyonu
700I71.02Abdominal aort diseksiyonu
701I71.03Torakoabdominal aort diseksiyonu
702I71.1Torasik aort anevrizması, rüptüre
703I71.2Torasik aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
704I71.3Abdominal aort anevrizması, rüptüre
705I71.4Abdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
706I71.5Torakoabdominal aort anevrizması, rüptüre
707I71.6Torakoabdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
708I71.8Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptüre
709I71.9Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
710J43.0MacLeod sendromu
711J43.1Panlobüler amfizem
712J43.2Sentrilobüler amfizem
713J43.8Diğer amfizem
714J43.9Amfizem, tanımlanmamış
715J44.0Akut alt solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı
716J44.1Akut alevlenme ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
717J44.8Diğer tanımlanmış kronik obstrüktif akciğer hastalığı
718J44.9Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
719J46Status astmatikus
720K50.0İnce bağırsağın Crohn hastalığı
721K50.1Kalın bağırsağın Crohn hastalığı
722K50.8Diğer Crohn hastalıkları
723K50.9Crohn hastalığı, tanımlanmamış
724K51.0Ülseratif (kronik) enterokolit
725K51.1Ülseratif (kronik) ileokolit
726K51.2Ülseratif (kronik) proktit
727K51.3Ülseratif (kronik) rektosigmoidit
728K51.4Kolon psödopolipozisi
729K51.5Mukozal proktokolit
730K51.8Diğer ülseratif kolitler
731K51.9Ülseratif kolit, tanımlanmamış
732K71.3Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile
733K71.4Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile
734K71.5Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile
735K72.1Kronik karaciğer yetmezliği
736K73.0Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
737K73.1Kronik lobuler hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
738K73.2Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
739K73.8Diğer kronik hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
740K73.9Kronik hepatit, tanımlanmamış
741K74.0Hepatik fibroz
742K74.1Hepatik skleroz
743K74.2Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile birlikte
744K74.3Primer biliyer siroz
745K74.4Sekonder biliyer siroz
746K74.5Biliyer siroz, tanımlanmamış
747K74.6Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozları
748K86.0Alkole bağlı kronik pankreatit
749N04.0Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallik
750N04.1Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar
751N04.2Nefrotik sendrom, diffüz membranöz glomerulonefrit
752N04.3Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit
753N04.4Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit
754N04.5Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit
755N04.6Nefrotik sendrom, yoğun depozit hastalığı
756N04.7Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefrit
757N04.8Nefrotik sendrom, diğer
758N04.9Nefrotik sendrom, tanımlanmamış
759N11.0Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit
760N11.1Kronik obstrüktif piyelonefrit
761N11.8Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit
762N11.9Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış
763N11.0Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit
764N11.1Kronik obstrüktif piyelonefrit
765N11.8Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit
766N11.9Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış
767N19Tanımlanmamış renal yetmezlik
768Z94.0Böbrek nakli durumu
769Z94.1Kalp nakli durumu
770Z94.2Akciğer nakli durumu
771Z94.3Kalp ve akciğerler nakli durumu
772Z94.4Karaciğer nakli durumu
773Z94.5Deri nakli durumu
774Z94.6Kemik nakli durumu
775Z94.7Kornea nakli durumu
776Z94.8Diğer transplante edilen organ ve doku durumu
777Z94.9Transplante edilen organ ve doku durumu, tanımlanmamış
778İmmün supresif kullananlarTanı koduna bakılmaksızın son üç ay içinde ilaç kullanımı L01XC02-Rituximab
L04A – İmmünsupresif Ajanlar

Kronik Hastaların İşe Dönüş Süreçlerinin Nasıl olması Gerektiği ile ilgili Önerilerimiz:


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir