Ameliyatsız Estetik İşlemler

doktor oneri

Dermatoloji Uzmanı Dr. Berkant OMAN, yeni trend ameliyatsız estetik işlemleri konuştuk.

Dolphinmed Sağlık Polikliniği/Denizlitiği)

Günümüzün hızla değişen sosyo-kültürel değerleri her yaş gurubunda kadın ile erkeklerde genç ve dinamik görünüme sahip olma isteğini ve buna bağlı olarak estetik işlem isteklerini arttırmıştır. Bununla birlikte estetik uygulamalarından beklentiler de hızla değişmektedir. Doktor ve hasta olarak; uygulamaların hızlı yapılabilir olması, etkilerin uzun sürmesi, güvenilir ve modern olmaları, uygulama sonrasında iş ile günlük yaşama çabuk dönülebilecek kadar yan etkilerinin az olması istenmektedir.

Bu amaçla ameliyatsız estetik işlemler olarak tanımlanan yeni yöntemler geliştirilmektedir.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Berkant OMAN, Denizli Dolphinmed Sağlık Polikliniği’nde yaptığı ameliyatsız estetik uygulamaları hakkında bilgi veriyor.

bomanSon yıllarda ameliyatsız estetik işlemlerin uygulanabilirliği, etkinliği ve çeşitlilikleri artmaktadır. Genel anestezi, ameliyathane koşulları, hastahane yatışı gerektirmeksizin hızlı iyileşme ve çabuk sonuçların gözlenmesi bu yöntemleri daha popüler, daha ulaşılabilir ve  güncel yapmaktadır.

Yaşlanma ile birlikte deri destek dokusunun (cilt altı yağ dokusu, kaslar ve kemik dokuları)  azalması ve yer çekiminin etkisi ile yüz, boyun, kollar ve basende estetik alanların yer değiştirmesine-sarkmasına neden olmaktadır. Kaşların düşmesi, göz altında torbalanmaların olması, yanakların dolgunluğunun azalarak sarkması, çene hattının silinmesi ve çene altında ikinici bir çene olarak tanımlanan (jaw line-buldog çenesi) doku birikiminin oluşması, göğüslerin, kalçanın  ve boyun derisinin sarkması en sık karşılaşılan sorunların başında gelmektedir.

Özel cerrahi sütürlerle (cerrahi ipliklerle) yüz yada vücut dokularının normal anatomik alanlarına yani yukarıya doğru çekilmesi amaçlanarak yapılan “İplikle cilt gençleştirme / İpliklerle ameliyatsız germe yada asma” olarak tanımlanan bu yöntemler “Ameliyatsız Estetik İşlemler” gurubunda olup kısa sürede  lokal anestezilerle uygulanabilmektedir.

Arkeolojik çalışmalarda çok eski tarihlerde Mısır’da Kleopatranın yüzünde altın tellerin bu amaçla kullanıldığını bilinmektedir. Estetik ve kozmetik amaçlı yapılan cerrahi uygulamalara bakıldığında dokuların yukarı doğru asılmasında ipliklerin çok uzun yıllardır kullanıldığı bir gerçektir. İplikle yüz germe-asma yönteminde kullanılan özel iplikler aslında cerrahi operasyonlarda kullanılan ipliklerle aynıdır. Örneğin genel anestezi altında ameliyathane koşullarında yapılan klasik yüz germe operasyonlarında kulak ön ve arkasında veya saçlı deride deri cerrahi olarak kesilerek altındaki dokulardan kaldırılmaktadır. Daha sonra destek dokular olması gereken anatomik bölgere dikilerek askıya alınmakta ve fazla olan deri kesilerek tekrar bu dokunun üzerine dikilmektedir. İpliklerle yüz germe-asma uygulamalarında ise ameliyathane ve hastahane yatış koşulları gerektirmeksizin (mutlaka sterilizasyon koşullarında), lokal anestezi altında deri kesilmeden ve dikilmeden yapılıyor olması son derece anlamlıdır. Hastanın bilincinin açık olması ile uygulama ve sonuçlarını bir ayna ile görebilmesi, hastanın doktorla uygulamanın her aşamasında değerlendirmeye katılması daha özel bir durum sağlamaktadır. İpliklerin sadece deri altından özel iğnelerle yerleştirilmesi iğne giriş ve çıkış noktalarına lokal anestezi yapılaması uygulamayı basitleştirmektedir.

Bu yöntemde işlem sonrası hastaların uygulama alanında minimal ağrı, ödem ve morlukların olması seçilmiş uygun hastalarda kullanıldığında estetik uygulamalarda mükemmel bir tercih gibi görülmektedir. Bu yöntemin uygulanması sırasında gerekiyor ise lazer, liposuction, botox ve dolgu gibi diğer uygulamalar aynı seansta yada sonrasında uygulanabilmektedir.

İplikle yüz asma yöntemi genellikle 30-60 yaşlarında çok yoğun doku sarkması ve derin yüz çizgilerine sahip olmayan kişiler için idealdir. Aslında uygulama için yaş kriter değildir, cildin ve yumuşak dokuların sarkma derecesi ve asmaya uygunluğu önemlidir. Hafif yüz sarkıklığı olan, yorgun ifadeli yüzlerde, daha genç ve dinamik görünmek isteyenlerde kısa sürede çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Klasik yüz germe ameliyatları sonrasında ”gerilmiş, gergin” bir yüz ifadesi yaratmadığı için hasta ve sosyal çevresi tarafından daha kabul edilebilirdir. İpliklerle yüz germe-asma yöntemi basit ve kolay uygulanabilir gibi görünmekle birlikte yüz germe orpasyonlarının alternatifi değildir. Özellikle estetik amaliyatla yüz germe gibi ciddi bir operasyona ihtiyaç duyan hastalarda bu yöntem sonucunda elde edilecek estetik sonuçlar çok azdır. Yüzünde belirgin doku kayıpları ile çökmeleri ve deri sarkması olan hastalarda klasik yüz germe operasyonları halen (gold standart) en ideal seçimdir.

Uygulama süresi tüm yüz için bile 30 dakikadır bu nedenle öğle tatili yada hafta sonu gibi sürelerde bile uygulanabilmektedir.

Bu incecik iplikler sayseinde ameliyatsız kaş kaldırma, ameliyatsız burun estetiği, ameliyatsız yüz germe , v-lift, face lift işlemleri çok kısa sürelerde uygulanabilmektedir.

İplikle yüz asma-germe yöntemine ait yan etkiler;

Erken dönem yan etkilerErken dönemde yan etkiler tüm cerrahi yöntemlerde gördüğümüz uygulama alanında ödem, morluk, ağrı vb. Bunlar diğer yöntemlere göre yok denecek kadar daha azdır. Hastaların uygulama öncesi bu yönde ön değerlendirilmesi yapılmaktadır.(kan sulandırıcı aspirin gibi ilaçların uygulama öncesi kesilmesi gibi). Uygulama sonrası sosyal ve günlük aktivitelerinde kısıtlamlar yapılmamaktadır. Sadece hafta sonu dinlenme süresi yeterli olmaktadır.

Enfeksiyon gelişimi: Uygulamanın steril koşullarda yapılması ve uygulama öncesi ve sonrası koruyucu antibiyotik kullanımı ile enfeksiyon riski minimalize edilmektedir.  

Kullanılan iplikler karşı reaksiyonlar; Sıklıkla reaksiyon göstermeyen vücut tarafından kolay kabul edilebilen ve bir süre sonra kendiliğinden kaybolan ipliklerin kullanımı bu reaksiyonları azaltmaktadır.

Sütürlerin dışarıdan hissedilmesi: Kullanılan iplikler deride gözle ve elle hissedilemeyecek kadar derine yerleştirilmektedir. Uygulamada ipliklerin hatalı olarak çok yüzeysel yerleştirilmesine bağlı bu yan etki gelişebilir. Bu durumda ipliğin kendiliğinden kaybolma süresi beklenmekte yada iplikler çıkarılmaktadır.

Sütürlerin deri yüzeyinde küçük çukurlara neden olması: Uygulama derinliğinin tam ayarlanamaması ile gelişmektedir. Eğer deride dermis altına (cilt altı yağlı doku)  yerleştirimiş ise bunlar gelişmemektedir.

Damar ve Sinir hasarlarının gelişmemesi için; İpliklerin yerleştirilmesi sırasında uygulama alanındaki deri altı damar-sinir alanları anatomik olarak çok iyi bilinmelidir. (Bu konuda yetkin olmayan ellerde, yani tıp eğitimi almayan kişilerce uygulanması durumunda sık karşılaşılabilmektedir. Bu yüzden 3 aylık sertifikasyonla estetisyen olan kişilerce uygulanmaması konusunda dikkatli olunmalı, doktor olmayan kişilere uygulatma yaptırılmamalıdır)

Asimetri gelişimi; Uygulama hatasından kaynaklanmaktadır. İpliklerin gerilimi eşit verilemediğide asimetrilere neden olmaktadır.

Klinik cevabın zamanla kaybolması: Germe yapılan dokuların tekrar eski hallerine dönmesidir. Özellikle alın ve boyun gibi dinamik hareketlerin fazla olduğu bölgelerde kullanılan ipliklere göre estetik problemler tekrar eski haline dönebilmektedir. Bu nedenle iplikler bu alanlarda botulinum toksini veya diğer yöntemlerle kombine kullanılmaktadır.

Sonrasında dikkat edilmesi gerekenler:

Uygulama sonrasında günlük aktivitelere hemen dönülebilmektedir. İlk 10 gün ağzın çok geniş açılması veya abartılmış mimiklerin yapılmasından kaçınılmalıdır. İşlemden 3 hafta sonrasına kadar yüzün ovuşturulmasından ve yüz üstü yatmaktan kaçınılmasını istenmektedir. Yüze fazla baskı yapılmaması gerekmektedir. Bu 3 haftanın da sonunda işlem gören bölgeleri normal olarak hareket ettirmeye başlanabilir.  İşlemin ardından ilk birkaç gün içerisinde bazı şişlik, kızarıklık veya morluklar olması doğal olarak karşılanmakta ve bunları azaltmak için buz kompresi uygulaması önerilmektedir. Hastanın yüzünde hissedeceği rahatsızlık hissi diğer cerrahi operasyonlara göre minimum düzeydedir ancak her deri altı işleminde rastlanabileceği gibi işlem sonrası ilk birkaç gün içerisinde hafif bir kaşıntı hissi görülebilir. Herhangi bir ağrı hissedildiği takdirde ağrı kesiciler kullanılabilir. İşlemin sonrasındaki ilk günde başın özellikle uyurken bir kaç yastık desteği ile yüksekte tutulması şişlikleri azaltmaya yardım etmektedir. Sonuçlar ise işlemin hemen ardından kısmen fark edilse de tamamlanmış gerçek sonucu birkaç hafta sonrasında görülebilmektedir. Cilt dokusundaki doğal kolajen formasyonun iplerin etrafında giderek artarak güçlenmeleri ilk altı ay boyunca etkisi kalıcı olarak devam edecek bir lifting oluşturmaya yardım etmektedir.

Yüz ve vücutta germe, topralama ve askı amaçlı kullanılan iplikler çok çeşitlidir. Bu farklılığı yaratan bunların dokuya uygulandığında vücutta kalıcılıkları yada fiziksel yapılarına göre değişmektedir.

Değişik firmalara ait çok fazla sayıda iplik çeşidi bulunmaktadır ve hergün yenileri eklenmektedir.

Kullanılan iplikleri dokuya uygulandığında dokuda kalış süresine göre;

  1. Kalıcı iplikler; bunlar dokuda reaksiyon oluşturmadan ömür boyu kalabilmektedir. Eskiden beri ameliyatlarda kullanılan ve halk arasında iç dikiş olarak tarif edilen iplikler kalıcı ipliklerdir. Örneğin kalp ameliyatlarında kullanılan prolen iplikler gibi. Askı amaçlı kullanılanlardan APTOS iplikler de bu gruptadır.
  2. Geçici iplikler; bunlar ise dokuda bir süre sonra parçalanarak kaybolma özelliğine sahiptir. Süreleri 6 aydan 1 yıla kadar değişebilmektedir. Thread lift, Elastic suture, Silhouette soft iplikler bu gruptadır.

İpliklerin yapısına göre;

  • Düz iplikler; bunlar klasik ameliyat  iplikleri gibi yüzeyleri düzdür. Cerrahi yüz germe operasyonlarında dokuların deri altında askılanması için halen kullanılmaktadır.
  • Çentikli-Kancalı-Kılçıklı iplikler; bunların yüzeyinde iplik yapısında düğüm şeklinde kabartılar yada kancalar bulunmaktadır. Kabartılar olanlara non-agresif çentikli,  kancaları olanlar agresif çentikli iplikler olarakta tanımlanmaktadır.Kancalı iplikler kancaların iplik üzerindeki yönlerine göre tek yönlü olanlar ve çift yönlü olanlar diye 2 ye ayrılmaktadır.

Thread lift yada V lift uygulaması (ameliyatsız estetik)

“Thread lift”, “Meso threads”, “Lead Fine Lift” olarakta tanımlanmaktadır. Uygulama sonrasında çeneden başlayan V şeklinde yüzde estetik ve genç bir görünüm ifadesi verdiği için V lift olarakta tanımlanmaktadır.

Kullanılan iplikler PDO-Polydioxanone maddesi içermektedir. İplikler dokuya uygulandıktan 2-3 ay sonra gerginlik etkilerini % 50 kaybetmekte PDO tamamen su ve karbonik asite dönüşmektedir. 6-8 ay sonra ise tamamen dokudan kaybolmaktadır. Dokuda biyolojik etkisi ile oluşan yeni destek dokusu ise 18-24 ay kalmaktadır.İpliklerin tekli-düz (Monoflament), çift yada çok sayıda sarmallı (Tornado), vida şeklinde (Screw) ve  aptos ipliklerde olduğu gibi dışında kancaları olanları (Cog)  bulunmaktadır. Bu iplikler özel çok ince iğneler içerisine yerleştirilmiştir. İplikler istenilen dokuya bu iğneler ile yerleştirilmektedir.  İpliklerin ve iğnelerin farklı uzunlukta formları bulunmaktadır.

Bu yöntemde yüz yada vücutta sarkmış alanların gerginleştirilmesi ve yukarı kaldırılması ile yeniden konturların verilmesi hedeflenmektedir. Kullanılan ipliklerin zamanla tamamen erimesi ve vücuttan tamamen atılması en önemli özellikleridir ve bunlar bu özelikleri nedeni ile biyolojik uyumlu eriyebilen iplikler olarak tanımlanmaktadır. 2 yıl kadar kalıcı sonuçlar verdikleri bilinmektedir.

Derinin dermis sonrası kemik üstü fasyaya kadar tüm alt katlarına uygulanabilmektedir.

vlift

Deri altına özel ince iğneler ile bu ipliklerin uygulanması sonrası iplikler çevresinde yeni destek dokusu (kollajen) oluşmaktadır. Bu da iplikler kaybolsa bile etkinin daha uzun sürmesine neden olmaktadır.

Deride kaldıkları sure içerisinde dermiste fibroblastik aktivite atışı ile ile yeni kollajen yapımını sağlamaktadır böylece deri tonusu ve direncinde artma, yeni doku oluşumu ile gözeneklerde küçülme , deride yeni damar yapılarının gelişimini uyarmaktadır.

Yüz yada vücut uygulamalarında kas içerisine uygulandığında kasın kan dolaşımını etkilemediği gözlenmiştir. Uygulama kas eksenleri boyunca yapılmış ise botulinum toksin benzeri etki göstermekte bu kası yumuşatarak rahatlatmaktadır. Eğer kası güçlendirmek ve üzerindeki dokuları kaldırmak istiyorsak kas eksenine zıt olacak şekilde uygulama yapılmaktadır.

Yağ dokusu içerisine uygulandığında lipoliz (yağlı dokuda erime) yaptığı yönünde çalışmalar bulunmaktadır.

İplikler özel uzunluklarda ve çok ince iğneler ile cilt altına kolay ve hızlıca uygulanmaktadır. Uygulamada sırasında ağrı oldukça azdır.

Uygulama alanında ilk olarak uygulama planı işaretlenmektedir.

Thred lift mikroiğneleme, PRP, lazer, botox ve dolgular ile kombine edilebilmektedir.

Uygulamadan 1 gün önce hastaya antibiyotik ve antihistaminik (alerji ilacı) verilmektedir. Hastanın uygulama yapılacak alanının fotoğrafları alınmaktadır. Mono yani düz ipliklerde uygulama alanına lokal anestezik kremler uygulanabilir. Ancak eğer kancalı olanlar kullanılacak ise uygulama alanı anestezik iğneler ile bölgesel olarak uyuşturulmaktadır.  Uygulama planı deri üzerinde çizildikten sonra hangi thread (ipliğin) kullanılacağına karar verilmektedir. Kullanılacak threadlerin uzunlukları seçilmektedir. Uygulama alanı aseptik solüsyonlar ile steril edilmektedir. Uygulama derinliği düşünülmektedir. Threadler dermise, dermis altına ve kas içerisine uygulanbilmektedir.

İğnelerin ve ipliklerin uzunlukları  24mm ile 90 mm arasında değişmektedir. Uygulama alanına göre bu uzunluklar seçilmektedir. Örneğin göz altına kısa ancak boyuna daha uzun iplikler tercih edilmektedir.Kancalı iplikler 3/0 kalınlığındadır ve 50 mm 60 mm uzunluklarda kullanılmaktadır.

İplikler deriye nasolabil fold (burun kenarı çizgileri) gibi alanlarda zig-zaglar şeklinde, bir ağ oluşturacak şekilde yada çevreden ortaya bir yildız şeklinde yerleştirilebilmektedir.

Burunda da (burun estetiği)  kullanlabilmektedir.

Otoimmün hastalıklarda, sistemik hastalıklarda, hemofili gibi kanma yatkınlığı olan hastalıklarda, kanserlerde, uygulama alanında deri enfeksiyon yada inflamasyonu olanlarda, keloid ve sikatris riski olanlarda, ateşli hastalıklarda, gebelik ve emzirmede kullanılamamamktadır.

Uygulama sonrası ipliklerin yerleştirldiği iğne delik alanlarına enfeksiyon ve morlukları önelemek veya en aza indirmek için bactroban pomad, arnica gel ve Vit K kullanılmaktadır. Yüzün yıkanması 1 gün sona istenmektedir. Ertesi gün yüz yıkanabilir ancak 2 hafta yıkama sorasında basınç yapılması istenmez.

Bu uygulama sonrası günlük ve sosyal hayatı fazla kısıtlayan öneriler bulunmamaktadır. Uygulama sonrası hastadan 1 hafta aşırı mimik yapmaması, 5 gün ağır egzersizlerden uzak durması, ani sıcaklık artışı ortamlarından (sıcak buhar banyosu, sauna ve solarium vb) uzak kalması, uygulamadan sonra ilk 12 saat kozmetik kullanmaması istenmektedir.  Ayrıca uygulama alanlarına 3 hafta masaj, peeling ve lazer epilasyon istenmemektedir. 3-4 hafta ağızın fazla açılmaması istenir. Özellikle diş muayene ve tedavileri bu sürede ertelenmelidir. Uygulama alanında 3-5 gün hafif batma ve yanma normaldir. Ağrı kesici alınabilir. 7 gün aşırı spor aktivitesi kesilmelidir. Kan sulandırıcı Vit C ve E alımı bir süreliğine ertelenmelidir. Güneş ve solaryum 2 hafta yasaklanır. 10 gün sonra kontrol yapılarak  3 ay sonrada touch up (rötuş) yapılmaktadır.

Silhouette Soft iplikleri (ameliyatsız estetik)

Son yıllarda geliştirilen Silhoutte Soft askı sistemleri bunların içinde özellikleri ile en mükemmel olanıdır. Silhouette Soft ile gençleşmiş yeni bir yüze genel anestezi, hastanede yatma ve iyileşme süreci gerektirmeden sahip olunabilmektedir.Kullanilan iplikler 2 temel yapıdan oluşmaktadır. Ana temel yapı şekilde görüldüğü gibi poli L laktik asitten (PLLA) yapılmış bir ipliktir. İkinci temal yapı bunun üzerinde poli L laktik asit ve Glikolik aasit adlı maddelerden yapılmış transparan ve yine vücutta tamamen eriyebilen konilerden oluşmaktadır. Silhouette Soft ipliklerde koniler 2 yönlüdür. Bu maddelerden yapılan iplikler uzun yıllardan beri ameliyatlarda dikiş iplikleri olarak kullanılmaktadır. Deriye uygulandığında allerjik reaksiyon geliştirmez, yabancı cisim reaksiyonu yapmaz ve zamanla tamamen eriyerek kaybolmaktadırlar.

Yine kancalı iplerde olduğu gibi giriş ve çıkış deliklerine iğne ile lokal anestezi yapılmakta ağrısız olarak 30-40 dk da işlem sona ermektedir.

Öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler, kimlere uyglanamayacağı, yan etkiler gibi tüm özellikler yukarıda anlatılanlar ile aynıdır.

siluet

Denizli, dermatoloji, dermatolog, antiaging, iple yüz germe, ameliyatsız yüz germe, kafes tedavisi, örümcek ağı tedavisi, antiaging, estetik, kozmetik, güzellik, dermokozmetik, drberkantoman, dolphinmed sağlık polikliniği, dematologist, turkey, dr, medical doctor, Ameliyatsız estetiksaglikdanisma hakkında 20405 makale
Bu yazı saglikdanisma.NET editörü tarafından yayınlanmadan önce TIP DOKTORU tarafından değerlendirilmiş ve bilimsel doğruluğu onaylanmıştır. Yazı içeriğinden kaynak gösterilen kişi/kurum sorumludur. Kaynak gösterilmeden yayımlanmış yazıların içeriği ve telif haklarıyla ilgili şikayetlerinizi bize her zaman iletişim sayfasından iletebilirsiniz. Bu sitedeki yazılar kullanıcılarını bilgilendirmek için yayınlanmıştır. Rahatsızlığınızın tanısı veya tedavisi için önerilerde bulunmaz, doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez. Site kullanıcıları site kullanım koşullarını bu sayfada okumuş ve kabul etmişlerdir.

İlk yorum yapan olun

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.