SORU SORÜcretsiz Online Sağlık Danışma ve Bilgilendirme

Çocukta Kalp ve Damar Hastalıkları ?

Kalbin içerisinde 2 Karıncık ve 2 Kulakçık olmak üzere 4 adet boşluk vardır. 2 karıncığı birbirinden ayıran duvarda de­lik olmasına VSD adı verilir.

Genellikle 3 aylıktan itibaren bebekte üfürüm duyulur. Ka­rıncıklar arasındaki deliğin büyüklüğü ve soldan sağa geçen kan miktarına göre hastalığın belirtileri değişir. Delik çok bü­yükse, çocukta kalp yetersizliği belirtileri, akciğer hastalığı ve akciğerde büyüme görülür.

Belirtiler başlar başlamaz EKG, Ekokardiografi ve gerekir­se göğüs röntgeni yapılır. Delik küçük veya orta büyüklükte ise kendi kendine kapanabilir ya da küçülebilir. Büyük deliklerin kapanması İçin ameliyat gerekebilir. Çocuğun belli ara­lıklara kontrol altında tutulması gerekir.

Kalbin içerisindeki kulakçıklar arasında delik olmasıdır. Çocukta üfürüm duyulur. Nadiren aşırı harekette yorulma, çarpıntı ve sıklıkla akciğer infeksiyonları görülmesine rağ­men, hiçbir şikayette yapmayabilir.Doktor kontrolünde yapılan değerlendirmelerden sonra de­lik, kalpte yetersizliğe sebep oluyorsa ameliyat edilmelidir.

Pulmoner arter akciğerlerden temiz kanı alarak kalbe geti­ren damardır. Bu damarda daralma oluşması durumudur.

Darlık hafifse genellikle şikayet yapmayabilir.Darlık ne ka­dar fazlaysa, hareket ile nefes darlığı, parmak uçları ve du­daklarda morarma ortaya çıkar.

Ekokardiyografi veya sağ kalp katederizasyonu ile kesin tanı konduktan sonra, darlığın ağır olduğu durumlarda ameliyat gerekir. Darlık hafifse ilaç tedavisi ile şikayetler azaltıla­bilir ve belirli bir yerden sonra yine ameliyat gerekebilir.

Kalp hastalığı olanlarda uygulanacak herhangi bir cer­rahi girişimde (diş çekilmesi, sünnet v.s.) kalbin mikrop kapmasını önleyici, doktor kontrolünde antibiyotik kullanımı unutulmamalıdır.

Aort kalpteki temiz kanı vücuda atan damardır. Bu damar­daki darlık, hemen kalp çıkışında ya da daha ilerde olabilir ki bu durumda aort istmus stenozu diye adlandırılır.Aortun çıktığa yerde daralma varsa, çocukta kalp yetersiz­liği belirtileri görülür. Bazen çocuk büyüyene kadar anlaşıl­maz,

Bayılma, hareketle çıkan nefes darlığı ve erişkinlerdeki gö­ğüs ağrılarına benzer durum söz konusu olabilir.

Aort istmus stenozunda çocuğun kasık nabızları hiç alın­maz ya da zayıf alınır. Kollar ve bacakların her birinde ayrı ayrı tansiyon ölçüldüğünde kollardaki nabzın belirgin dere­cede yüksek olduğu görülür ki bu da darlığı teşhis etmenin en kolay yoludur, Ve ancak ameliyatla açılabilir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.