Tam gün yasasından sonra askeri doktor maaşları

Doktorların çalışma şartlarını düzenleyen Tam Gün Yasası, Meclis Sağlık Komisyonu’nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Sektörde tedirginliğe yol açan kanun, öngördüğü yüksek maaş artışı ve makul nöbet ücretleriyle hekimlerin yüzünü güldürecek. Düzenleme, bilhassa döner sermaye gelirinden mahrum olan askerî doktorları memnun edecek.
Bir hekim, maaşıyla birlikte geliri 7-8 bin lirayı bulurken, askerî doktorlar yalnızca 2 bin lira civarında maaşla yetinmek zorunda kalıyor. Yasayla birlikte verileceği vaadedilen “sağlık tazminatı” sayesinde maaşından başka geliri olmayan askerî doktorlara da 1000 – 2000 tl arasında değişen bir artış yapılmış olacak.

Bilindiği gibi askerî doktorlar döner sermaye gelirinden mahrum durumda. Dolayısıyla maaşları  kadar gelir elde edebiliyorlar. Bir çok askeri hekim “güvenlik nedeniyle” görev yerlerinde ayrıca bir muayenehane veya özel sektörde çalışma imkanı da bulamıyorlar. Sadece maaşları olan ortalama 2000 tl ile geçinmek durumda kalan askerî hekimler için bu “tam gün yasası” bir umut ışığı!

Denildiği gibi 2000-6000 TL civarı değil belki 1000-2000 TL tanzimat

Tam gün yasası olarak bilinen “ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI”nın 12nci maddesi ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (C) fıkrasından sonra gelmek üzere ayrıca bir fıkra eklenmiştir.
Bu maddeye göre Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan tabiplere Orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda “sağlık hizmetleri tazminatı” ayrıca ödenmesine karar verilmiştir. Bununla beraber askerî doktorların maaşları içinde halen almakta oldukları tazminatlar da “Sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan personele, bu maddenin (C) fıkrası ile 17/11/1983 tarihli ve 2957 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre ödeme yapılmaz.” ifadesiyle geri alınmıştır.

Peki nasıl hesap ediliyor?

Temmuz 2009 maaş katsayılarına göre en yüksek devlet memuru aylığı: 531.24 TL (Yasanın meclis tarafından kabul edilmesinden 6 ay sonra geçerli olacak oran esas alınacaktır. Bu bilgi fikir vermesi amacıyla yazılmıştır.)
Bu miktar aşağıda rütbelerine göre belirtilen oranla çarpılarak maaşlara eklenecek.

Kesintiye gidicek tazminatlar:

 • 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (C) fıkrası,

  ek 17nci madde C) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez karargahlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara; anılan Kanuna tabi en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 35`ini geçmemek üzere aylık derecelerine, görev ünvanlarına, görev yeri ve özelliklerine, öğrenim durumlarına, çalışma şartlarının zorluğuna göre Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine belirlenecek miktar, oran, esas ve usuller dairesinde ek özel hizmet tazminatı ödenebilir.
  Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli (istisnai memur) olarak gösterilen görev yerlerine atanan, yüksekokul mezunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara ise en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 80`ini geçmemek üzere yukarıdaki fıkrada belirlenen usul ve esaslar dahilinde ek özel hizmet tazminatı ödenebilir. Ancak bu fıkraya göre ek özel hizmet tazminatı alacakların toplamı 100 kişiyi geçemez ve bu fıkradan yararlananlara yukarıdaki fıkraya göre ayrıca ek özel hizmet tazminatı ödenmez.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı ek maddesine göre “Adalet Hizmetleri Tazminatı” alan personelden, yukarıdaki fıkralar kapsamında bulunanlara ödenecek ek özel hizmet tazminatı, bu fıkralarda belirlenen tavan oranlarının yarısını geçemez.

 • 17/11/1983 tarihli ve 2957 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi,

  Madde 6 – Döner sermaye işlerinde ek görevle görevlendirilen subay ve astsubaylara, Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Yönetim Kurulunca 50 – 250 arasında, tespit edilecek gösterge rakamının her yıl bütçe kanunlarında gösterilen aylık katsayısı ile çarpılmasından elde edilecek miktar, aylık ek görev ücreti olarak ödenir.

 • 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi,

  Madde 14 – Döner sermaye işlerini yürütmek için tertiplenecek kadrolara ait hizmetler, Kurum görevlilerine Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarındaki subay ve astsubaylarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele ek görev olarak verildiği takdirde, döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere kendilerine her yıl Bütçe Kanunlarında gösterilen maaşlara ait katsayının,taban olarak belirlenen 1000,tavan olarak belirlenen 2000 rakamı ile çarpılmasından elde edilecek tutar arasında, Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ek görev ücreti ödenebilir.

 • 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi

  MADDE 3 (1) Bu Karar uyarınca personele yapılacak ek ödeme, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dâhil) ekli “Ek Ödeme Cetveli”nde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanır.

Örnek Maaş Hesaplamaları:

(fikir vermesi maksadıyla güncel gösterge ve oranlarla hesaplanmıştır. Yasanın çıktığı tarihte maaş miktarı burada hesaplananla birebir tutmayacaktır.)

Pratisyen Tabib Üsteğmen maaş hesabı:

Orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarı: 531,24 TL
Pratisyen Tabib Üsteğmen sağlık tazminat oranı: % 280
Tahmini sağlık tazminatı: 531,24 x %280 = 1487,47 TL

375 sayılı kararnameye göre kesilecek ek ödeme: 292,18 TL
% 0,06 Damga vergisi: 7,17 TL

Kesintiler sonrası: 1487,47 – 292,18 – 7,17 = 1195,29 TL

Ele geçecek net para: Maaş+ 1195,29 TL

saglikdanisma tarafından

Bu yazı saglikdanisma.NET editörü tarafından yayınlanmadan önce TIP DOKTORU tarafından değerlendirilmiş ve bilimsel doğruluğu onaylanmıştır. Yazı içeriğinden kaynak gösterilen kişi/kurum sorumludur. Kaynak gösterilmeden yayımlanmış yazıların içeriği ve telif haklarıyla ilgili şikayetlerinizi bize her zaman iletişim sayfasından iletebilirsiniz. Bu sitedeki yazılar kullanıcılarını bilgilendirmek için yayınlanmıştır. Rahatsızlığınızın tanısı veya tedavisi için önerilerde bulunmaz, doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez. Site kullanıcıları site kullanım koşullarını bu sayfada okumuş ve kabul etmişlerdir.

32 yorum

 1. arkadaşlar tepki için konuşmak yetmiyor. haklarımızı öğrenip bu konuda kanuni olarak hak aramalıyız.çünkü şu anda yaklaşık bir ay oldu halen tık yok.bu ihmalkarlıktan başka bişey değildir.
  bu şekilde askeri doktorları para göz ve sadece buna bağlı çalışmaya hevesliymişiz gibi göstermeye çalışan arkadaşlara lafım ben 14 yıldır sivil emsallerimden çok düşük maaş alıp ve bu süreçte dört il değiştirerek mesleğimi yapıyorum…bizim haklarımıza laf söyleme haddi kimseye kalmamıştır.

  1. emine hanım ben askeri doktor degılim fakat eşim askeri doktor..Askeri oktorlar kadar hakkını arayamayan herhalde baska hiç bir meslek grubu yoktur,Ben yaklasık 1 yıldır meclisi arıyorum maas durumu ne olacak diye,sonra askeri hekimlerin sıkıntılarını anlatıyorum her aradıgımda,en son olarak ta miilli savunma bakanlıgını aramaya basladım yazı bekliyoruz dediler ama o yazı nezaman gelecek belirsiz…

   1. leyla hanım valla bu konuda haklısınız.hakkını aramayan yada aramaktan korkan bir topluluğuz.milli savunma,maliye aylardır çıkacak çıktı denen yasa için bu kadar duyarsızlığı başka şeyde gösterse şimdiye eylemler başlardı.umarım birgün bizde hak aramayı,kendi onurumuzu korumayı öğreniriz.tek başına olmadığını ben tecrübe ettim.bizim çevremizde bana dokunmayan yılan misali arkadaşlarım o kadar çokki benim canım yandığında gülenleri biliyorum ama canları yanıonca yaaa keşke yanında olsaydık diyenlerde onlardı ama işişten geçmişti. umarım bu olayda da böyle olmaz…

  1. ödemeler için MSB’nin bir form hazırladığını duydum… (sadece duydum, bilmiyorum) bu formda herkese %40 + çalıştığı yere göre daha fazla ne kadar veririz hesabı yapılacağını gösterecekmiş. (cümle düşük oldu kusura bakmayın.) yani: herkese %40 verecekler + hastanede çalışıyorsa (%5) + 100 hasta bkıyorsa (%5 daha) + eğer amuda kalkarak yürüye biliyorsa (%5) + hem amuda kalkıp hem de aynı zamanda recete yazabiliyorsa (%10) + amuda kalkamayıp sanki amuda kalkıyormuş gibi yapıyor ve aynı zamanda reçete yazabiliyor ve bi yandan da amirine yeterli ilgiyi gösteriyorsa (%10,5) + sicili temiz ama kaffası basmıyorsa (%10) + hem sicili temiz hem de tüm atışlara katılıyorsa (%11) + sicili temiz değil ama görevlendirmelere sesi çıkmıyorsa (%12) + görevini üstün hizmet anlayışı ile yapıyor ve anlamsız sorulara ciddi cevaplar sıkabiliyorsa (%20)… gibi örnekleri çoğalta biliriz…
   (kusura bakmayın ama beni bu noktaya getirdiler 🙂 )

  1. kıdemli (6/1 oluyor sanırım) üsteğmen tabip 2300 TL (2010 ağustos maaşı)
   rütbeye göre 50-100 farkediyordur… (artıyordur…)
   daha henüz (5 eylül 2010 tarihi itibariyle) tazminatlar eklenmedi… Bu konuda tazminat verilip verilmeyeceği ve verilecekse ne kadar verileceği bilinmiyor… bilen varsa söylesin biz de merak ediyoruz…
   üsteğmen tabip diye yazdım ama yanlış anlaşılmasın piyade, tankçı, topçu, levazım, istikham…. da aynı maaşı + makam tazminatı (bölük komutanı, tabur komutanı, pilotsa pilot, komandoysa komando….) alıyor…
   (yanlışım varsa düzeltiniz lütfen…)

   1. Ben 1 yıldır bu maasla ilgili meclisi aramaktayım askeri hekimlerin yasadıgı sıkıntıları anlatmaktayım askeri doktor deilim fakat eşim askeri doktor…En son milli savunma bakanlıgından aldıgım bilgiye göre biz yazı bekliyoruz geldigi an tazmınat verilecek dediler fakat o yazı gelmemıs dun bir arkadasımdan ögrendigime göre ise maliye bakanı bayram dolayısyla kararı imzalayamamıs(keske imzalayıp bayrama gitseydı)bayram dönüsü imzalayacakmıs yanı ekim gibi zamın verilmesi beklenıyor fakat aylardır oyaladıkları için inanasım gelmiyor ve geriye dönük agustos eylül zamlarıda komple verilecekmıs.Asıstanlar ortalama 12oo uzmanlarsa 2000 zam alacakmıs doyduguma göre…Umarım hayırlısı olur,herkese iyi bayramlar diliyorum herhalde bi cok askeri doktordan cok askeri hekimlerin haklarıyla ilgili mücadele verdim inanın kendimizin paraya cok ihtiyacı oldugumuzdan degil bir cok insanın durumuna üzüldügüm gercekten haklarınızın fena halde yendigini bildigim için…Ayrıca bir arkadas op.mustı saat 10 da mesaiye gelındıgını yazmıs bunu nasıl söylersiniz inanmıyorum eşim saat 7.30 da hastanede hemde yıllardır…artı 3 kurus paraya…Yazıklar olsun size de

 2. bu OP.DR.MUSTİ hakikaten sıkıntılı birisi galiba. saazt onda mesaiye hangi askeri doktor gelme cürretini göstermiş. sizde mesai 9 da başlarken askeri doktorlar 7-7 buçukta işbaşı yapıyorlar. hakikaten bunu söylemek için ya özürlüsün yada yalancısın

 3. NE TABURA SAAT 10 DA GELMEK MI? BU KADARMI İŞKEMBEDEN ATILIR YA.. DEVLET HASTANESI SAGLIK OCAGI MI BURASI? BIZ HAFTADA BIR SAGLIK OCAKLARINA UGRAYAN DEVLET HEKIMLERINI IYI BILIIRZ AMA BIZ ASKERI DOKTORLARIN MESAISI NERDEYSE 24 SAATTIR… GECE EĞİTİMLERİ + 24 SAAT GELEN HASTALAR ARTI EGITIM + SPOR + DENETLEME VE TABABET…BU İŞ KUTSALDIR VE VERİLEN EK ÖDEME BIZIIM ICIN AZDIR. BU EK ODEMENIN AYRICA EMEKLILIGEDE YANSIMASI GEREKMEKTEDIR…SAYGILARIMLA…

 4. hakimler bundan fazla alıyor askeri heklimlere bu paralar ödenmediği taktirde doktoru genel kurmay nerden bulacak yorum yapan arakdas icin 2000 3000 lira cok para olabilir herseye rağmen bu para bi doktor için hala çokta fazla değildir dışarda en rütbesizinin kazanacakalrının paranın yanında hala azdır askeri doktorlar bu işi sevidği için yapar yani aslında hala tercihte etkili olacak miktarların altındadır. böyle bir tazminat bu işi hiç bir aşamada para için yapmadığı yıllardır aşikar olan askeri doktor arakdaslara bi hediyedir bunuda genel kurmayın kendileriden esirgeyeceğini neden ısararla düşünüyorsunuz anlamadım. genelkurmaya yıllarca kendilerine her türlü şartta emsallaerinin 3-5 te biri paralara çalışan askeri doktorlarına böyle bir jest yapma fırsatı veirilmiştir bence bunu en iyi şekilde değrlendirecektir bu sekilde diğer personelinede vakti geldiğinde zam istemek için emsal teşkil edecektir… doktor arkadaslar içinizi ferah tutun…

  doktorların hastasına bakamadığını idda eden bir yazıda okudum bunuda kınıyorum bunu yazan dokotr değilse cehalletten yazmış eğer bir doktorsa ihanetten yazmış diye düşünüyorum.
  saygılar

 5. hep atıp tutuyorsunuz burda tıbbıyelı ruhunuzu kaybetmış.tepki vermeyen piyade robotlara dönmüşsünüz. admin yaz oğlum bunları.moderator olmak kolaymı. o malıyecıye tesekkur edıyorsun bide. acın oglum golzerınızı ızın vermeyın bu yapılanlara tepkı verın.. tepkiiii…

 6. ben de merak ettim hangi birlikte sebepsiz yere saat 10 da mesai e gelmis askeri doktor ? ve lütfen bilmeden atacağınıza gelin aramıza katılın madem o kadar kebap bir iş neden siz de gelmiyorsunuz tsk nın kapıları size de açık beraber dağ taş gezeriz . bunları yapmaya cesaretiniz varsa hergün birilerine hesap verme isteğniz, aylarca dağda taşta kalmak gibi bi fantaziniz varsa lütfen gelin

 7. OP.DR.MUSTİ’ ye ; Tabur veya Alay da çalışmış gibisin önceden acaba hangisinde çok merak ettim. Sabah 10 da başlayıp akşam 5 te sona eren mesai hangi tabur ya da alayda mevcut söyle de biz de orda çalışalım. Senin bu sarf ettiğin sözler lügatta “işkembeden atmak” diye tabir ediliyor.

 8. Aldığımız maaşı doktor olduğumuz için değil hekimliğe ek olarak yapmak zorunda kaldığımız diğer görevler için alıyoruz. Peki o zaman nerde kaldı eşit işe eşit maaş politikası? Birinin görevi öldürmek (elbette vatan için) diğerinin görevi hayat kurtarmak olan, birbirine taban tabana zıt olan iki mesleği birden yapan bizlerin nesli tükenmekte iken tam gün yasasıyla birlikte gelecek olan miktarın buna önlem olacağını düşünenlerin içinde bulunduğu aymazlığı bir türlü anlayabilmiş değilim. Evet ben buradayım(şimdilik); ama herkes şunu bilsin ki bu işi yaparken aldığımız maaş hakettiğimiz maaş olduğu veya olacağı için değil…

 9. 375 sayılı KHK ek 3’üncü maddesi ile verilen ek ödemenin neden kesildiği sorusuna cevaben…
  Bu ödeme 2006 yılı Mart ayında 40 TL civarında bir tutar olarak başladı ve katlanarak devam etti en son değişiklikle rütbelere/branşlara/derecelere göre katsayılar belirlendi ve bu şekilde devam ediyor. İlk yürürlüğe girdiğinden itibaren bazı ek ödeme ve tazminatları alan personel, bu ödemenin kapsamı dışında turulmaktadır. (Örneğin, yb., alb. ve general rütbesindeki personel makam ve temsil tazminatı aldığından dolayı bu ödemeyi alamamaktadır.) Gerekçe olarak da aradaki yüksek maaş farkının azaltılması gösterilmişti. Askeri doktorların da (ek bir hak kazandıklarından dolayı) bu kapsamın dışında tutulmaları normaldir.

 10. ıyıde canım kardesım askerı saglık personelı askerlere yakın alaka mı gösterıyo muayene bıle edılmıyo cogu ıgne serum tamam hele bıde tabur yada alay olursa degme keyfıne sabah 10 ıs bası, askam 5 son

  1. bu konuda size hak vermemek imkansız… ama bu ilgisizligin nedeni askeri doktorların doktorluktan cok özellikle kıtalarda askerlik yapmaları, denetlemeden denetlemeye koşmalarından kaynaklandığını düşünüyorum. arada baktığı bir kaç hastaya da ayıracak vakti dolayısıyla zor buluyor. Bildiginiz uzere askeri doktorlar baglı bulundukları birliklerin askeri eğitimi, sporu, denetlemesiyle mukellefler, diğer vazifeleri her nasılsa ek olarak kitlenmiş durumdadır.

 11. bir yandan tazminat verip bir yandan yan ödemeyi kesmek bir elin verdiğini diğer elle geri almaya benziyor… Sonuçta 3500ytl maaş olacak… zaten yasa çıkmadan dışarıdaki pratisyen doktorların aldığı maaş bu(döner sermayeyle beraber), şimdi bu düzenlemeyle askeri doktorlar ancak bu rakama ulaşırken sivil doktorlar gelen tam gün artışıyla beraber yine askeri doktorlardan çok daha fazlasını alacaklar, yani sonuçta adaletsizlik devam edecek ve insanlar mesleği bırakmaya devam edecekler çünkü dışarıda çalışıp (kendi zamanından, ailesinden fedakarlık yaparak) bu açığı kapatma imkanı da olmayacak, maalesef kan kaybı devam edecek……

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.