Tam gün hakkında Anayasa Mahkemesi kararı

Anamuhalefet partisi olarak CHP tarafından Tam Gün Yasasının iptali için verilen dava dilekçesi bugün Anayasa Mahkemesinde görüşüldü.

Yüksek Mahkeme üyeleri Tam Gün Yasasının iptaliyle ilgili olarak davanın esastan incelenmesine karar verdi.

CHP’nin Yasanın yürürlüğünün durdurulması istemi ise esas inceleme aşamasında ele alınacak.

Tam Gün Yasasının iptali Anayasa Mahkemesinde görüşülüyor

Anamuhalefet Partisi TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU ile İzmir Milletvekili Kemal ANADOL tarafından Anayasa Mahkemesine verilen Tam Gün Yasasıyla ilgili iptal davası bugün ilk kez görüşülmeye başlandı.

Tam Günde gözler Yüksek Mahkemede

Anayasa Mahkemesi Tam Gün Yasasının görüşülmesini gündemine aldı. Mahkeme 13 Mayısta iptal davasını görüşmeye başlayacak…
Bazı maddelerinin iptali için başvuru yapılan Tam Gün Yasası, Anayasa Mahkemesinde görüşülecek. Döner sermaye ödemelerinden kısmi statüde çalışmaya kadar pek çok düzenleme için son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek. Tam Gün Yasasına yönelik iptal davası ile ilgili ilk inceleme 13 Mayıs 2010 tarihindeki toplantıda ele alınacak.

Geçtiğimiz günlerde Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tam Gün Yasasının Anayasaya aykırı maddelerini değerlendirerek CHPye iletmiş, CHP de Yasayı Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Mahkemede görüşülecek ve iptali istenen maddeler özetle şöyle:

 1. – Döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödeme tutarının ne olacağına ilişkin maddenin,
 2. – Öğretim elemanlarının üniversitelerde devamlı statüde görev yapacağı, kanunda belirtilen görev ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz resmi veya özel herhangi bir iş göremeyecekleri, ek görev alamayacakları, serbest meslek icra edemeyeceklerine dair madde ile, öğretim üyesinin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle yükümlü olduğuna ilişkin düzenleme,
 3. – Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda görevlendirilenler hariç olmak üzere geçici olarak görevlendirilen öğretim elemanlarının döner sermayeden yararlanamayacağına dair madde ile kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ile dernek ve vakıfların yönetim ve denetim organlarında görev yapan öğretim elemanlarının görevlerinin, mesaiyi aksatmayacak şekilde yürütüleceğine dair madde,
 4. – Yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin esas ve usullerinin, yükseköğretim kurumlarının hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğine ilişkin madde,
 5. – Kısmi statüde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden, kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunmayanların istifa edeceğine dair madde,
 6. – Hekim, diş hekimi ve uzmanların nerelerde görev yapabileceklerine ilişkin maddedeki … aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki ibaresi ile sözleşmeli statüde olanlar da dâhil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler iş yeri hekimliği yapabilir biçimindeki cümle,
 7. – Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin tıbbi kötü uygulama nedeniyle yaptıracakları sigortanın primlerinin yarısının kendileri tarafından, diğer yarısının kurum tarafından ödenecek olmasına dair ifadeler,
 8. – İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresinin 35 saat olduğuna dair madde,
 9. – Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan personele ödenecek sağlık hizmetleri tazminatına dair düzenlemeler,
 10. – GATAya bağlı eğitim hastaneleri ile askeri tıp fakültesinde öğretim üyesi veya hekim ihtiyacı doğması halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığının talebi üzerine Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından öncelikli olarak görevlendirme yapılacağına ilişkin madde,
 11. – Tam Gün Yasasının bazı maddelerinin hangi tarihte yürürlüğe gireceğine ilişkin düzenlemeler.
saglikdanisma hakkında 20405 makale
Bu yazı saglikdanisma.NET editörü tarafından yayınlanmadan önce TIP DOKTORU tarafından değerlendirilmiş ve bilimsel doğruluğu onaylanmıştır. Yazı içeriğinden kaynak gösterilen kişi/kurum sorumludur. Kaynak gösterilmeden yayımlanmış yazıların içeriği ve telif haklarıyla ilgili şikayetlerinizi bize her zaman iletişim sayfasından iletebilirsiniz. Bu sitedeki yazılar kullanıcılarını bilgilendirmek için yayınlanmıştır. Rahatsızlığınızın tanısı veya tedavisi için önerilerde bulunmaz, doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez. Site kullanıcıları site kullanım koşullarını bu sayfada okumuş ve kabul etmişlerdir.

İlk yorum yapan olun

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.