Karaciğer Enzimleri

doktor oneri

Karaciğer enzimleri normal olarak karaciğer hücreleri  (hepatositler) tarafından üretilerek depo edilen ve karaciğerdeki herhangi bir hasarın ilk belirleyicisi olarak yine bu hücrelerden salınan enzimlerdir. Ancak karaciğer hücrelerinde meydana gelen hasar sonucu bu enzimler kana karışır ve kan testleri ile tesbit edilebilirler.

Karaciğere özgü olan ve karaciğer hasarını belirlemek için sıklıkla kullanılan bu enzimler, aminotranferazlar olarak isimlendiriler. Bunlar Aspartat aminotransferaz (AST – SGOT) ve alanin aminotransferaz (ALT – SGPT) dir.

[ads1]

Karaciğer enzimleri: Aminotransferazlar

Aminotransferazlar hücre içindeki kimyasal reaksiyonları katalizleyen enzimlerdir. Verici moleküldeki amino grubunu alıcı moleküle transfer ettiklerinden “amino tranferaz” olarak adlandırılmışlardır.

AST (SGOT) birçok farklı dokuda bulunmaktadır. Karaciğer, kalp, kas dokusu, böbrek ve beyinde bulunur. Bu dokulardan herhangi birinde oluşan hasarda kandaki AST düzeyi artmaktadır. Yani hem kas hastalıklarında hemde kalp krizinde bu enzimin kandaki düzeyi artmaktadır. Bu nedenle AST karaciğer hasarının spesifik bir göstergesi değildir. Aspartat aminotransferaz enzimi (AST) ayrıca “serum glutamik oksaloasetik transaminaz” (SGOT – Serum glutamic oxaloacetic transaminase) olarak da adlandırılmaktadır.

AST enziminin normal seviyesi 5 – 40 U/L”dir.

ALT (SGPT) ise karaciğere daha spesifiktir. Bu enzim karaciğer dışındaki dokulardada bulunabilmesine rağmen karaciğerde daha fazla konsantre edildiği için karaciğer hasarının daha spesifik bir göstergesidir. Alanin aminotransferaz (ALT) ise “serum glutamik pürüvik transaminaz” (SGPT – Serum glutamic pyruvic transaminase) olarak adlandırılmaktadır.

ALT enziminin normal kan düzeyi ise 7 – 56 U/L”dir.

Hem AST hemde ALT enzimi serumdan ölçülmektedir.

ALT ve AST düzeyinin artması

AST ve ALT düzeyleri her ne kadar karaciğer hastarının spesifik göstergeleri olsada başka dokulardada bulunabileceği için; artmış ALT veya artmış AST düzeyleri her zaman mutlaka karaciğer hasarı olduğunu göstermez. AST ve ALT seviyeleri hastanın klinik durumu ve şikayetleri ile birlikte değerlendirilmeli ve bu değerlendirme mutlaka bir doktor tarafından yapılmalıdır.

Bu enzimlerin düzeyleri karaciğer hasarı veya hastalığın prognozu (sağkalımı) ile mutlak korele değildir. Bu nedenle AST (SGOT) ve ALT (SGPT) düzeylerine bakarak karaciğerdeki hasarın derecesini belirlemek, yahut hastalığın gidişatı hakkında fikir yürütmek doğru değildir. Mesela “akut viral hepatit A” hastalarında karaciğer enzimleri (AST ve ALT) çok yüksek olduğu halde hastalar karaciğerde hiçbir kalıcı hasar olmaksızın iyileşmektedirler. Tam tersi şekilde “kronik hepatit C” hastalarında AST ve ALT düzeyleri düşük olmasına rağmen karaciğerdeki hasar beklenenin çok üzerinde olabilir. Hastalarda kronik karaciğer yetmezliği, Siroz gelişebilir.

Hangi karaciğer hastalıkları AST ve ALT düzeylerini yükseltir?

Yaygın hepatik nekroz durumunda yani çok sayıda karaciğer hücresinin (hepatosit) ölmesi durumunda kandaki AST ve ALT düzeyleri yükselir. Akut viral hepatitler (Hepatit A ve Hepatit B), belirgin karaciğer toksisitesi olan ilaçların kullanımı (asetaminofen/parasetamol), kardiyovasküler kollaps (şok) durumlarında (ki bu durumda karaciğere gelen kan akımı azalacak ve karaciğer hücrelerinin beslenmesi bozulacaktır) karaciğer hücreleri hasar görecek ve kandaki transaminaz düzeyleri artacaktır.

Karaciğer enzimlerindeki hafif yüksekliklere sıklıkla rastanılmaktadır. Bu durum sağlıklı kişilerde görülebilir. ve biyokimya tetkiklerinden kaynaklanabilir. Bu durumda karaciğer fonksiyon testlerindeki yükseklik (AST ve ALT yüksekliği) normal değerin iki katını yada 100 U/L”yi aşmamaktadır.

AST ve ALT”de hafif yükselmelerin en sık sebeplerinden birisi karaciğerde yağlanmadır. Karaciğer yağlanmasının toplumdaki en sık sebebi ise alkol kullanımıdır. Bunun yanında şeker hastalığı (diabetes mellitus) ve şişmanlık (obezite) de karaciğerde yağlanmaya neden olabilmektedir. Kronik hepatit C hastalığıda AST ve ALT düzeylerindeki hafif yülselmelerin diğer bir sebebidir.

AST ve ALT”yi yükselten ilaçlar

Birçok ilaç karaciğer enzimlerinde yükselmeye neden olabilir.

 • Ağrı kesiciler: aspirin, asetaminofen, ibuprofen, naproxen, diclofenac, fenilbutazon (phenylbutazone)
 • Psikotik ilaçlar: fenitoin (phenytoin), valproik asit (valproic acit), Karbamazepin (carbamazepine – tegretol) ve fenobarbital (phenobarbital)
 • Antibiyotikler: tetrasiklin, sulfonamid, isoniyazid (INH), sulfametaksazol (sulfamethoxazole), trimetoprim, nitrofurantoin
 • Kolesterol düşürücü ilaçlar: statinler ve niasin
 • Kardiyovasküler ilaçlar: amiodaron (cardarone), hidralazin (hydralazine), guinidine
 • Trisiklik antidepresanlar: diazem, seratonin reuptake inhibitörleri (cipram)…

İlaca bağlı karaciğer yüksekliklerinde, ilacı bıraktıktan sonra AST ve ALT seviyelerindeki yükseklik birkaç hafta veya birkaç ay içerisinde normale dönmektedir.

AST ve ALT anormallikleri

Kronik hepatit B, hemakromatozis (demir metabolizması bozukluğu), Wilson hastalığı (Bakır metabolizması bozukluğu), alfa-1 antitripsin eksikliği, çöliak hastalığı (celiac sprue – gluten sensitif enteropati), chron hastalığı, ülseratif kolit ve otoimmün hepatit karaciğer enzimlerindeki yüksekliğin diğer nadir sebeplerindendir.

Hepatit C kadar olmasada hepatit B hastalığıda AST ve ALT seviyelerinde sürekli yükseklik oluşturarak kronik karaciğer hastalığına neden olabilir.

Daha nadir olarak karaciğerdeki kanserlerde AST ve ALT”de yüksekliğe neden olabilirler. Karaciğer hücrelerinden gelişen kanserlere hepatoma yada hepatosellüler kanser denmektedir. Kolon, pankreas, mide gibi organlardaki kanserlerde karaciğere yayılım gösterebilir ve bu durumu metastaz adı verilmektedir.

Hafif AST, ALT Yüksekliklerinde Tedavi

Sağlıklı, şikayeti olmayan kişilerde saptanan AST ve ALT yüksekliği araştırılmalıdır. Doktorunuz karşılaştırma amacıyla eski tahlil sonuçlarınızı görmek isteyebilir.

Eğer eskiye ait tetkik sonuçlarınız yoksa doktorunuz sizi daha sonraki bir tarihte tekrar kontrole çağırabilir. Doktorunuz AST ve ALT düzeylerinde yüksekliğe sebep olabilecek risk faktörleri açısından size bazı sorular sorabilir. Hepatit C ve hepatit B, kan transfüzyonu hikayesi, enjeksiyon yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi almak isteyebilir. Ayrıca ailede karaciğer hastalığı olan birinin bulunması hemakromatozis, Wilson hastalığı yada alfa-1 antitripsin eksikliği gibi genetik hastalıklar için önemlidir.

ALT ve AST”nin ne kadar yüksek olduğuda karaciğer hastalığının sebebi hakkında fikir verebilir. Alkolik karaciğer hastalığında AST 300 U/L altındayken ALT düzeyi 100 U/L altındadır. Ancak akut viral hepatitlerde bu değerler çok yüksek değerlere ulaşabilmektedir.

Alkol veya ilaca bağımlı AST, ALT yüksekliklerinde alkolün veya ilacın doktor kontrolünde bırakılması gerekir. AST ve ALT düzeylerinin normale inmesini sağlayabilir. Eğer karaciğer yağlanmasının nedeni şişmanlık (obezite) ise vücut ağırlığının %5”i ile %10”u kadar kilo vermek karaciğer enzimlerini normal sınırlara yahut normale yakın sınırlara indirebilir.

Eğer alkol veya ilaçların bırakılmasına ve kilo vermeye rağmen halen karaciğer enzimlerindeki yükseklik devam ediyorsa bazı testler tedavi edilebilir karaciğer hastalıklarını belirlemeye yardımcı olabilir. Hepatit B ve hepatit C antikorları bakılmalıdır. Kandaki demir oranı, demir bağlama kapasitesi, ferritin düzeyleri hemokromatozis tanısı için kullanılmaktadır. Seruloplazmin düzeyi Wilson hastalığı olanlarda sıklıkla düşüktür. Otoimmün hepatit olgularında ise otoimmün antikorlar (Anti-nukleer antikor-ANA, Anti-düz kas antikoru Anti-dsDNA, Karaciğer ve böbrek mikrozomal antikorları) yüksek bulunmaktadır.

Ultrason ve bilgisayarlı tomografi karaciğerde yer kaplayan lezyonları, safra taşlarını veya safra yollarını tıkayan kitleleri gösterebilir.

Karaciğer biyopsisi karnın sağ üst bölgesinden ince bir iğne ile vücuda girerek çok az bir karaciğer dokusu alınarak mikroskop altında incelenmesidir. Karaciğer biopsisi sıklıkla ultrason ile karaciğer görüntülendikten ve karaciğerein yeri tesbit edildikten sonra yapılır.

AST ve ALT takibi

Bazı durumlarda doktorunuz AST ve ALT tetkiklerini takip etmek isteyebilir. Mesela kronik hepaitit C hastalarında rutin alınan AST, ALT seviyeleri tedavinin izleminde son derece önemlidir. Tedavi başarılı ise AST ve ALT düzeyleri normal yada normale yakın sınırlara gerileyecektir. Normal düzeye inen enzim seviyelerinde tekrar yükselme görülmesi hastalığın nüksettiğinin göstergesi olabilir.

Diğer karaciğer enzimleri

AST ve ALT dışında karaciğer için spesifik olan ve sıklıkla kullanılan diğer enzimler GGT (Gama glutamil transpeptidaz) ve 5”nukleotidaz dır.saglikdanisma hakkında 20405 makale
Bu yazı saglikdanisma.NET editörü tarafından yayınlanmadan önce TIP DOKTORU tarafından değerlendirilmiş ve bilimsel doğruluğu onaylanmıştır. Yazı içeriğinden kaynak gösterilen kişi/kurum sorumludur. Kaynak gösterilmeden yayımlanmış yazıların içeriği ve telif haklarıyla ilgili şikayetlerinizi bize her zaman iletişim sayfasından iletebilirsiniz. Bu sitedeki yazılar kullanıcılarını bilgilendirmek için yayınlanmıştır. Rahatsızlığınızın tanısı veya tedavisi için önerilerde bulunmaz, doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez. Site kullanıcıları site kullanım koşullarını bu sayfada okumuş ve kabul etmişlerdir.

53 yorum

 1. Bebeğimizin kan değerleri düşüyordu ve ilik testi yapmak istediler. Bu duruma çok üzülmüştüm ve o günden beri kaslarımda ağrılar var. 4 ün önce soğukta uyudum. gündüzleri aşırı üşüme geceleri çok fazla terlemem oluyordu. şimdi biraz daha iyiyim. Aile hekimliğinde tahlil yaptırdım. Buna göre anormal çıkan tahlillerim şu şekildedir. PCT: 1,9 – HDL: 37 – SGOT(AST): 195 – SGPT (ALT): 302.

 2. MS hastasıyım kullandığım ilaç karaciğer enzimlerimi yükselttiği için 10 gün hastanede yattım ve enzimler normale düşürüldü bunun sonucunda ilacım değiştirildi ve karaciğerden değil böbrekten süzülen ilacı kullanmaya başladım fakat 1 ay sonra yapılan tahlillerde enzimlerin yine (ast 1500 alt 1800) yükselmiş olduğu ortaya çıktı ilacı ara verildiği halde hala yükselmeye devam ediyor. benim merak ettiğim şu aldığımız besinler (sebze meyve bakliyat vs vs vs )enzimlerin yükselmesine sebep olur mu?

  • karaciğer sadece ilaçları değil farklı bir çok metabolitlerin ayrıştığı aktif bir organdır. Karaciğer enzimlerinizi yükselten tek sebep ilaçlar olmayabilir. Beslenme alışkanlığınız ve yaşam şekliniz de mutlaka enzim değerlerini etkileyecektir.

 3. merhaba
  daha oncelerinde ara ara sag tarafımda sırtıma vuran agrılar mevcuttu.mide bulantılarım varı bas agrılarım kan tahlili yaptırdım ALT 41 AST 36 Direk Bilurubin 0.45 ve EOS% 9 yuksek deger olarak bu sonuclar çıktı safra kesem için yada karaciğerim için doktora gitmelimiyim acaba?

 4. Selam…Ben zaman zaman alkol aliyordum amma 5 ..6 aydan bir hattda 1 yildan bir…son kez bu ayin 10 unda alkol aldim 400 qram ..yani o vodka oluyorya vodka bardai yani rumka 4 rumka icdim…ve ustunden 1 saat sora kusdum..halim çok kötüydü en çokda halsizlik ve bulanma…sonda dosktora gitdim KaraCiyerim 2 parmak aşai inmiş..ilac tedavisine başladim amma arada yine bulanma ve halsizlik oluyo…bugun yine doktora gitdim aldim ilaçlarin sayesinda bir parmak kücülmüş karaciyerim yani normale doru gidiyor…Sadece ben çok korkuyorum halsizlik oldunda ve bulanma zamani …yaşim 18 ..erkekim………Yani ben düzelicemmi yoksa hep böylemi kalicam??

 5. merhaba doktor bey öncelikle ben 13 haftalık gebeyim ve rütin tahlillerim yapılırken ortaya çıktı. alanin aminotransferaz alt:52,43 kolestrol:300,87 trigliserid:225,40 yalnız kolestrolüm genetik ve 17 yaşından beri var şuan 29 yaşındayım ve birden kilo aldım4 kg 1 hafta içerisinde bebeğim için endişelenmelimiyim. hamileliliğim sürece ne kızartma,kola,meyva suları gibi hazır yiyecekler tüketmedim. sadece armut 5,6 tane yiyorum ve süt peynir aram iyi sebzede çok tüketiyorum. sizce neden olmuş olabilir yalnız birde beyaz ekmek bu ara çok canım istediği için kahvaltıda ve öğlen yemeğinde yedim…lütfen yardım edin

 6. iyi günler.22 yaşındayım. 2 hafta önce spor yapmaya başladım. Bunun yanında doktor kontrolünde kilo almak amaçlı doktora gittiğimde ast 297 alt 71 çıktı . Karaciğer yağlanması olup olmadığını öğrenmek için ultrason için randevu bekliyorum. Bu arada sporu bırakmalımıyım. Spor ne derece etkiler.

 7. ben yakın zamanda kan tahlili yaptırdım ve oranlarım aşşağıdaki gibidir biraz yediğime hakim olamazdım da
  gulukoz 85
  üre 22
  kan kreatinin 0,7
  total koleatrol 218
  hdl 54
  LDL 126
  trigliserid 191
  ALT 103
  AST 43
  TOKLUK KAN ŞEKERİ 98
  İNŞAATTA ÇALIŞIYORUM AMA BU 1 2 AYDIR PEK ÇALIŞMADIM VE BİRAZ KİLO ALDIM NORMALDE İNŞAATTA ÇALIŞIRKEN 65 67 GİBİYKEN ŞİMDİ 71 OLDUM BİRAZ DİETLE 68 69 A İNDİM TAVSİYELERİNİZ VEDE ÖNERİLERİNİZ NELERDİR BEKLİYORUM

 8. ben üçüz bır hamılelık yasadım karacıgerımde yaglanma ve safra kesemde acılma olmus…vıcudumda ınanılmaz kasıntı ve ellrımde uyusma oluyor..doktor dogumdan sonra gecer dedı ben dogum yaptım ama hala sıkayetlarım devam edıyor ne yapmam gerekıyor nasıl gecer lutfen yardım edın…alt 48 çift ast 47 çift cıktı…

  • Bir dahiliye veya gastroenteroloji polikliniğine başvurarak şikayetlerinizi anlatmalısınız. Sizden muayene sonrası durumunu net olarak ortaya konacak bir kaç kan tetkiki ve ultrason istenecektir. Sonuçlarla beraber değerlendirilip size tedavi seçemekleri sunulacaktır. Tedaviniz için rahatsızlığınızın seviyesi ile ilgili olarak ilaç tedavisinden ameliyata kadar değişik seçenekler sunulacaktır. Bu tamamen sizi muayene eden doktorunuzun tetkik sonuçları ve muayene bulgularını değerlendirdikten sonra vereceği bir karardır.

 9. slm hocam zencefil ve bal karışımı yemiştim aniden vücudumda kaşıntı oluştu ve yüzümde kızarıklıklar meydana geldi talil yaptırdım sonuç alt 153 e cıkmış ast 58 e cıkmış gama glutamil transferaz 112 e cıkmış alerjimde yüksek seviyeye ulaşmış doktor alerjiden olabilir diye söyledi alerjiden dolayı enzimlerim yükselirmi

 10. HBsAg 5997 ANTİHBs….74 HBeAg0.091 ANTİHBe0.004 AST29 ALT39 ALP49 HDLKOLESTROL42.4 KARACİĞER ENZİMLERİMİ DÜŞÜREBİLMEK İÇİN LAVANTA,DEVE DİKENİ KULLANIYORUM.BİR SAKINCASI VAR MI? BAŞKA NE YAPMAM GEREK? DEVEDİKENİNİ NASIL KULLANMAM GEREK? BEN GÜNDE 2 TATLI KAŞIĞI YOĞURT İLE YİYORUM.3HAFTADAN BERİ DAHA DÜŞMEMİŞ.

 11. slm hocam benim enzimlerim ast:67 alt:75 ggt:57 ldl: 141 hbsag:negatif hcv:negatif hıv :negatif hbs:negatif üst abdomen usg incelemesi: istemli defansı mevcut hastada tetkit suboptimaldir. ama yaklaşık 7 senedir alkol vardı 2 aydır alkol kullanmıyorum enzimler düşmemiş ne yapmam lazım ?

 12. merhabalar hocam; bende karaciğer yağlanması ve buna bağlı olarakta büyüme vardı.kilo verme ve yediklerime dikkar ederek bu değeri düşürdüm.alkol zaten kullanmıyorum.bugünkü değerler ast:34,1 – alt:65 ggt:104.ancak başka bir rahatsızlığımdan dolayı roaccutane adlı ilacı kullanmam gerekmekte.bu ilaç karaciğer değerlerini yükseltiyormuş.sizce bu değerlerle bu ilacı kullanmamda bir sakınca olabilirmi. teşekkürler.

   • iyi çalışmalar; geçen gün karın sağ alt bölgesinde ağrı ve sancı ile acil bölününe gittim, orda apandist tanısı ile bi kaç test yapıldı ama apandist çıkmadı ama AST 303 ve ALT 114 çıktı doktor hemen ultrason a sevk etti ve pankreas , karaciğer , safra kesesi temiz çıktı ertesi gün hemen özel bi hastaneye başvurdum elimdeki tahlil sonuçları doktor hanım hemen tekrar dan tahlil istedi ve ast 400 olmuş bir günde şimdi hepatit sonuçlarını bekliyorum biraz endişeliyim yarın sonuçları alıcağım ne yapmalıyım.bu arada alkol kullanınım yok ve sadece karaciğerdemi sorun olabilir başka hangi organlarında hasar olabilir!

    • Muhtemel sorun sadece karacigerdedir. Ancak enzimlerin bu derece artmasinin nedeni ortaya koyulmali. Endiselenecek bir durum yok, diger organlarla ilgili farkli bir sikinti olmadigi ortaya konmus. Asil neden ortaya kondugunda enzimleri dusurmeye yonelik tedavi uygulanabilecektir.

 13. 18 YAŞINDAYIM.ALT98,AST46 doktor karaciğer yağlanması veya karaciğerde kist olabilir dedi.kist olma ihtimali beni çok korkutuyor.eğer var ise bağırsağa veya pankreasa sıçrar mı.
  ben doktora sol alt tarafım ağrıdığı için gitmiştim o da böbreklere baktı idrar-kan tahlili yapıldı böbreklerin gayet normal olduğunu söyledi.kist mi yağlanma mı benim sol tarafımı ağrıtıyor olabilir?
  TEŞEKKÜRLER

 14. Bir yaşındaki erkek çocuğunda karaciğer enzimine rastlandı.İlk tahlilde (ALT 117, AST 133) ikinci tahlilde yaklaşık 18 gün sonra (ALT 396, AST 145) olarak tesbit edildi.Bizi bu konuda aydınlatmanızı rica ederiz.Şimdiden gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz…

  • Doktorunuzun sizi bu konuda aydınlatmış olması gerekir. enzimlerin bu derece yükselmiş olması için çocuğunuzdaki şikayetleri de iletmelisiniz. Kesin nedeni ortaya koymak için muayene şarttır.
   Karaciğer fonksiyonlarını gösteren Alt ve Ast değerlerinin neden yüksek çıkmış olabileceği konusunda şu sayfaya göz atabilirsiniz.

 15. merhaba hocam bugun tahlil yaptırdım tahlil sonuçu ast 78 alt 169 çıktı dahliyeci bruselladan şüphelendiintaniyeye sevk etti brusella sonuçum yarın çıkacak karaciğer enzimlerim yüksek oldugunu söyledi doktor.karaciğerim tedavi edlirmi sarılık hastalığı yok vucudumda.dahliye doktoru çok ilgisiz davrandı başından attı o yüzden sorumu cevaplarsanız çok mutlu olurum teşekkürler başarılar

  • karaciğer enzimlerini yükselten pek çok neden vardır, bunlardan biri de “sarılık”tır. Yani karaciğer enzimlerinizin yükselmiş olması sizin mutlaka sarılık olmanızı gerektirmez.
   Karaciğer enzimlerini yükselten nedenleri bu sayfadan okuyabilirsiniz…

 16. slm,
  kızımı bugun doktora göturduk, kızım sezeryanla doğdu 2,670 gr olrak gunun de.. şu an 4 aylık 4 kilo olduğu için doktor bazı testler verdi… bunlardan laborant alt 118 çok yuksek dedi.. benim diğer kızımn da böle bi problemi var o da 10 yaşında 20 kilo yapılmadıl tetkk kalmadı biopsi, endoskobi ws. hiç bi ilaç vermediler yıllardı aynı ilacı kullanıoz (legelon 70 mg 40 tablet)ne sigorta ne de paramzı var ne(iş yerim vardı battım mahkemelrde uğraşıroum (((..) yapacağım bilemiorum bugun getirdik 2. kızımızı laboratuardan daha doktora götürmedik soncuları delirmek üzereyim…. çok üzülüyorum çooook.. bende bi babayım yaa….

  • size mutlaka kızlarınızın hastalığı hakkında bilgi vermişlerdir. En azından tanı olarak bir şey söylemişlerdir. ALT 118 ise bu çok yüksek neden kaynaklandığı mutlaka araştırılır. Leganol 70 mg tablet ülkemizde bulunmayan bir karaciğer koruyucu destek ürünü, tedavi edici bir ilaç olarak değerlendiremeyiz. Eğer bu kaar tetkik üstüne size net bir şey söylenmemiş ve tedavi önerilmemişse siz de size açılan davalar gibi eliniizi boş gönderen doktorlara dava açabilirsiniz… Ancak dediğim gibi biopsi sonrası bir teşhis koyamamış olmaları imkansız…

 17. BU HASTAMIZ DAHA ÖNCE HEPATIT A GECIRMIS BAGISIKLIK SAGLAMIS VUCUT VE SUREKLI TERLIYOR VE YORGUNLUGA GELEMIYOOR DEGERLERI AST 51 ALT83 LDL141 GLUC 99 URIC 0.67 TRIG 216 CVPINIZI BEKLIYORUM DOKTOR PERHIZ DEMIS YANLIZ HASTAMIZ SUREKLI TERLEMEDEN VE YORULMADAN SIKAYETCI BAGLANTILIMIDIR CVPINIZI EMAİL ATATRSANIZ SEVINIRIM [email protected] hastamızın yası 47 ve bayan

 18. kolestrol:227 trigliserit:264 hdl:30,04 ldl:173,3 sgot:79,15 sgpt:193,3 %hbA1c:6,19 rdw:15,2 bas:1,62 karaciğer yağlı ama normal büyüklükte böbrekler normal kis görülmedi. yardımcı olabilirmisiniz? bu değerlerin sebebi ve tedavisi için ne yapmalıyım. tşkler

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.