Ortopedik Onkoloji

Kemik ve Yumuşak Doku Kanserlerinde Kişiye Özel Tedavi Yaklaşımı

Ortopedik onkoloji, kemik ve yumuşak dokunun kötü huylu (kanserli) tümörlerini içeren tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Kemik ve yumuşak doku maligniteleri, vücudun kemiklerinde veya yumuşak dokularında meydana gelen ve hücrelerin kontrolsüz büyümesinden kaynaklanan kanserli lezyonlardır. Bu kanserlerin doğru şekilde teşhis ve tedavi edilebilmesi için kemik veya yumuşak doku kaynaklı olup olmadıklarının ayırt edilmesi gerekir.

Sık Görülen Kemik ve Yumuşak Doku Kanserleri

Kemik dokusunda başlayan en yaygın kanserler şunlardır

Osteosarkom

Genellikle ergenlerde ve genç yetişkinlerde görülen en yaygın kemik kanseri türüdür. Genellikle uzuv kemiklerinde, özellikle diz, kol veya bacakta görülür. Hızlı büyüyen bir tümördür ve genellikle ağrı, şişme ve kırıklarla ilişkilidir.

Kondrosarkom

Kıkırdak dokusunda başlayan bir tür kemik kanseridir. Genellikle yaşlı insanlarda görülür ve uzuvların kemiklerinde ortaya çıkabilir. Yavaş büyüyen bir tümör olabilir ve genellikle ağrıya neden olur.

Ewing Sarkomu

Genellikle çocuklarda ve gençlerde görülen bir tür kemik kanseridir. Bazen uzuvlardaki kemiklerin yanı sıra yumuşak dokuları da etkileyebilir. Bu kanser genellikle ağrı, şişme ve kırıklarla ilişkilidir.

Kemik Metastazları

Kanser hücreleri vücudun başka bir bölgesinden kemiklere yayıldığında ortaya çıkan tümörlerdir. Özellikle meme, akciğer, prostat ve böbrek kanseri gibi kanserler kemik metastazlarına neden olabilir.

Yumuşak doku kanserleri, kas, yağ, sinirler ve kan damarları gibi vücudun yumuşak dokularında başlayan kanserlerdir. Bazı yaygın yumuşak doku kanserleri şunlardır

Liposarkom

Yağ dokusunda başlayan bir tür yumuşak doku kanseridir. Genellikle yağ hücrelerinden kaynaklanır ve sıklıkla bacaklar, kollar veya gövde gibi bölgelerde gelişebilir.

Leiomyosarkom

Düz kas dokusundan kaynaklanan bir tür yumuşak doku kanseridir. Bu tümörler genellikle rahim, gastrointestinal sistem veya yumuşak dokularda oluşabilir.

Fibrosarkom

Fibröz dokudan kaynaklanan bir tür yumuşak doku kanseridir. Kol, bacak veya gövdede gelişebilir.

Rabdomyosarkom

Genellikle çocuklarda görülen bir yumuşak doku kanseri türüdür. Genellikle kas dokusunda başlar ve kollarda, bacaklarda, baş ve boyunda gelişebilir.

Hemanjiosarkom

Kan damarlarında başlayan ve ciltte veya iç organlarda gelişebilen bir tür yumuşak doku kanseridir.

Kemik ve yumuşak doku kanseri belirtileri

Ağrı: Kalıcı ağrı veya zamanla artan ağrı kanserli dokuda en sık görülen semptomdur. Ağrı dinlenme veya aktivite ile artabilir.

Şişlik veya kitle: Kanserli bölgede şişlik hissi veya anormal bir kitle olabilir. Kemik üzerinde dışarıdan görülebilen bir şişlik veya anormal büyüme olabilir.

Hareket kısıtlılığı: Kanserli bölgede sınırlı hareket veya fonksiyon kaybı olabilir. Özellikle kemiklerin bulunduğu bölgelerde ağrı ve şişlik nedeniyle hareket kısıtlanabilir.

Cilt değişiklikleri: Cilt renginde değişiklikler, cilt altında sertlik veya dokuda değişiklikler olabilir.
Kırık kemikler: Kemik zayıflığı kolay kırılmalara veya kırık riskinin artmasına neden olabilir.

Belirtiler genellikle kanser ilerledikçe artabilir veya değişebilir. Ancak bu belirtiler kansere özgü değildir ve başka, daha yaygın bir sağlık sorununun işareti olabilir. Bu nedenle, şüpheleniyorsanız veya semptomlar yaşıyorsanız bir doktora görünmeniz önemlidir.

Kemik ve yumuşak dokunun kötü huylu tümörleri erken teşhis ve uygun tedavi ile tedavi edilebilir. Tedavi seçenekleri tümörün türüne, büyüklüğüne ve yayılımına bağlı olarak değişebilir.

Kemik ve yumuşak doku kanseri teşhisi daha net

Kemik ve yumuşak doku kanseri tanısı hastanın şikayetlerine, fizik muayene bulgularına ve çeşitli görüntüleme ve laboratuvar testlerine dayanır. Röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) tümörün yerini, boyutunu ve yayılma derecesini belirlemek için kullanılır. Şüpheli kitle veya dokudan bir örnek de alınabilir ve laboratuvar incelemesi için bir patoloğa gönderilebilir. Bu prosedüre biyopsi denir ve kanserin kesin teşhisi bu şekilde konur. Ayrıca, kanserle ilişkili belirli proteinlerin, enzimlerin veya diğer belirteçlerin seviyelerini ölçmek için kan testleri ve diğer laboratuvar testleri kullanılabilir.

Bu teşhis süreci hastanın özel durumuna, semptomlarına ve tümörün özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Teşhis ve tedavi planı hastanın genel sağlık durumuna, tümörün yayılma derecesine ve kanser türüne göre bireyselleştirilecektir.

Tedaviye multidisipliner yaklaşım

Her hasta ve her kanser türü farklıdır, bu nedenle tedavi planları genellikle multidisipliner bir ekip tarafından belirlenir ve uyarlanır. Doktorlar, patologlar, radyologlar, onkologlar ve cerrahlar gibi farklı alanlardan uzmanlar, her hasta için uygun tedavi seçeneklerini belirlemek ve tedavi planını oluşturmak için bir araya gelir. Bu sayede kanserli tümörlerin etkin bir şekilde tedavi edilmesi ve hastanın mümkün olan en iyi sonuca ulaşması sağlanıyor.

Cerrahi Müdahale

Tümörün çıkarılması tedavinin temelini oluşturabilir. Bu, tümörün yeri ve boyutuna odaklanmanın yanı sıra sağlıklı dokuyu koruyarak yapılır. Cerrahi, tümörü tamamen çıkarmak veya mümkün olduğunca küçültmek için kullanılabilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, ilaç kullanımı yoluyla kanser hücrelerinin büyümesini öldürmek veya kontrol etmek için kullanılabilir. Kemoterapi sistemik bir tedavidir ve kanser hücrelerinin vücuda yayılmasını veya küçülmesini önlemek için kullanılabilir.

Radyasyon Tedavisi / Radyoterapi

Radyasyon tedavisi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerinin büyümesini yok etmek veya durdurmak için kullanılabilir. Bu yöntem, ameliyattan sonra tümör bölgesinde kalan kanser hücrelerini hedef almak için kullanılabilir.

Hedefe Yönelik Tedaviler / Akıllı İlaç

Belirli genetik özelliklere veya proteinlere dayalı olarak kanser hücrelerini hedef alan ilaçlar da kullanılabilir. Bu tedaviler kanser hücrelerine seçici olarak saldırarak onları tedavi etmeyi amaçlar.

Rehabilitasyon ve Destekleyici Bakım

Tedavi sonrası rehabilitasyon programları, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve normal günlük aktivitelerine dönmelerine yardımcı olmak için önemlidir. Fizik tedavi, psikolojik destek, beslenme danışmanlığı ve diğer destekleyici hizmetler bu süreçte önemli bir rol oynar.

Kapsamlı ve titiz takip

Kanser tedavisi sonrası hastaların sağlığının izlenmesi ve düzenli kontroller, hastanın iyileşme sürecinin değerlendirilmesi, olası nükslerin veya komplikasyonların erken tespit edilmesi ve hastanın yaşam kalitesinin korunması açısından önemlidir.

Tedavi sonrasında belirli aralıklarla düzenli kontroller yapılır. Bu kontroller fizik muayene, görüntüleme testleri (örneğin röntgen, MR, BT, PET taramaları), kan testleri ve diğer uygun testleri içerebilir.

Takip sırasında hastanın rehabilitasyon ihtiyaçları değerlendirilir ve fizik tedavi, psikolojik destek, beslenme danışmanlığı vb. gibi destekleyici hizmetler sağlanabilir.

Hastalara ve ailelerine takip sürecinde karşılaşabilecekleri olası semptomlar, riskler ve sağlıklı yaşam önerileri hakkında eğitim ve danışmanlık verilir.

İşe Yaradı mı?

Beğeni Notu

Ortopedik onkoloji, kemik ve yumuşak dokunun kötü huylu (kanserli) tümörlerini içeren tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Kemik ve yumuşak doku maligniteleri, vücudun kemiklerinde veya yumuşak dokularında meydana gelen ve hücrelerin kontrolsüz büyümesinden kaynaklanan kanserli lezyonlardır.

User Rating: 5 ( 1 votes)
Exit mobile version